Vijest

Šabić traži naknadu troškova tokom postupka u kom je oslobođen optužbe za ratne zločine

17. Februara 2021.14:50
Na pripremnom ročištu po tužbi Samira Šabića, koji je oslobođen optužbi za ratne zločine na području Bosanske Krupe, predloženi su dokazi u vezi s troškovima koje je imao tokom postupka vođenog pred Sudom BiH.


Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužbom protiv BiH Šabić traži naknadu troškova za period od decembra 2014. do novembra 2019. godine.

Šabićev punomoćnik Dinko Veladžić je na pripremnom ročištu predložio finansijsko vještačenje kojim će biti obračunati troškovi na osnovu cijene benzina i korištenja vlastitog vozila na relaciji od Bosanske Otoke do Sarajeva radi prisustva na pretresu, kao i troškovi putarina i parkinga.

Veladžić je istakao da je Šabić tokom petogodišnjeg postupka 72 puta došao na suđenje.

Predloženo je saslušanje Šabića i tri svjedoka, kao i uvođenje oslobađajuće presude i drugih rješenja Suda BiH.

Veladžić je naveo da povlači dio tužbenog zahtjeva u iznosu od 19.956 KM, koliko je rješenjem Suda od 2. oktobra 2020. odobrena isplata troškova nužnih izdataka.

Pomoćnica pravobranioca BiH Nađa Hozić ocijenila je tužbeni zahtjev neosnovanim, navodeći da je Sud već riješio pitanje troškova na osnovu zahtjeva podnosioca tužbe i sudske prakse.

Ona je rekla da podnosiocu tužbe nisu prihvaćena sva potraživanja i da on sada predlaže izvođenje drugih dokaza, koji su, kako je navela, neprihvatljivi.

Hozić je napomenula da je propisan način obračuna troškova, te da su potrebni dokazi o plaćanju putarine i korištenju vlastitog vozila. Dodala je da se kod Suda može i besplatno parkirati.

Veladžić je kazao da, s obzirom na dužinu postupka, Šabić nije mogao sačuvati sve dokaze o troškovima, te da iz tog razloga i predlaže druga dokazna sredstva.

Sudija Dragica Miletić prihvatila je prijedlog dokaza i za 20. maj zakazala glavnu raspravu.

Šabiću je suđeno za ratne zločine sa Jadrankom Šaranom i Zijadom Kadićem. Sva trojica su pravosnažno oslobođeni optužbi.

 

Marija Taušan