Suđenje

Kosorić i Tešić: Među materijalnim dokazima snimci civila iz mjesta Luke

1. Februara 2021.16:34
Državno tužilaštvo je na suđenju Miletu Kosoriću i Momčilu Tešiću, koji se terete za genocid, među materijalnim dokazima uložilo videomaterijale o dešavanjima u i oko Sreberenice u julu 1995., između ostalog i videozapise iz mjesta Luke.

Mile Kosorić i Momčilo Tešić. Foto: BIRN BiH

Na snimcima, kako je rekao tužilac Predrag Tomić, prikazano je civilno stanovništvo u Srebrenici, ulazak Vojske Republike Srpske (VRS) u ovaj grad, potom videozapisi iz Potočara i sastanka u hotelu “Fontana”, te dolazak autobusa u Luke.

Tužilac je naveo da se na snimcima vidi da su u pitanju žene, djeca i starci, zatim dio puta kojim idu i njihov dolazak na područje Kladnja, kao i tunel koji su spominjali svjedoci, kako je navelo Tužilaštvo.

Za sve snimke, osim onih koji su sačinjeni u Lukama, Odbrana je istakla prigovor relevantnosti, navodeći da ne postoji nijedan na kome se vidi prvooptuženi Kosorić, niti ima njegovih oficira i vojnika.

“Nijedan moj vojnik nije bio u Srebrenici, niti je imao bilo kakvu ulogu”, kazao je optuženi Kosorić.

Tužilaštvo je uložio i izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN), a tužilac Tomić se osvrnuo na stranice ovog dokumenta u kojima je navedeno da je grupa muškaraca odvojena između Tišće i Luka, da su ranjenici skinuti sa kamiona i natjerani da pješke idu prema Kladnju, kao i da je određen broj ranjenika ostavljen u vozilima jer “nisu mogli da pužu”.

Među dokazima su “Direktiva 4” Glavnog štaba VRS-a i “Direktiva 7”, Odluka o strateškim ciljevima srpskog naroda, Zapovijest za borbena dejstva Drinskog korpusa od 2. jula 1995., kao i stimulacija za starješine u kojem dokumentu je spomenut i Kosorić, a tužilac je obrazložio da su stimulativne mjere bile predložene za “oslobađanje Srebrenice i Žepe”.

Odbrana je prigovorila na relevantnost i ovih dokumenata, a Kosorićev branilac Dragan Gotovac je naveo da nema dokaza da je ijedna jedinica Vlaseničke brigade bila u Srebrenici, ali ne spori da je primljena zapovijed za Žepu, dok je za zapovijed Drinskog korpusa rekao da se u njoj uopšte ne spominje Vlasenička brigada niti ima dokaza da je ista naredba na drugi način uručena toj brigadi.

Uloženi su i izvještaji i naredbe za koje je Tužilaštvo pojasnilo da je u njima navedena zona odgovornosti Vlaseničke brigade i da je Kosorić bio uključen od početka sukoba, prije nego je preuzeo dužnost komandanta brigade, na šta je Odbrana istakla prigovor uz obrazloženje da ti dokazi nisu relevantni za predmet i da se ne odnose na događaj iz optužnice.

Kosoriću, nekadašnjem komandantu Vlaseničke brigade, i Tešiću, bivšem pripadniku Vojne policije ove brigade, je na teret stavljeno da su s pripadnicima ove jedinice zaustavljali vozila u mjestu Luke (Tišća) i od civila oduzimali novac i zlato, a potom ih upućivali prema Kladnju.

Pripadnici Vlaseničke brigade su, kako se navodi u optužnici, odvajali žene i silovali ih, a u noći s 13. na 14. juli 1995. godine u Mršićima je strijeljan 21 zarobljeni muškarac.

Nastavak suđenja je 15. februara.

 

Haris Rovčanin