Suđenje

Džananović i ostali: Tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

22. Januara 2021.13:33
Odbrana Senada Džananovića zatražila je u završnoj riječi oslobađajuću presudu jer smatra da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo navode optužnice koja ga tereti za zločine počinjene u sarajevskom naselju Alipašino Polje 1992. godine.

This post is also available in: English

Senad Džananović i Edin Gadžo. Foto: Sud BiH

Advokat Senad Dupovac je kazao kako je tokom ovog postupka održano više od 50 ročišta i saslušano oko 60 svjedoka, a da je ova Odbrana utrošila svega dva ročišta za izvođenje svojih dokaza, iz čega se može zaključiti “ko je ovaj proces učinio nepotrebno dugotrajnim”.

On je naveo kako su brojni svjedoci saslušani na iste okolnosti, nerijetko protivrječnih iskaza, zbog čega Vijeću neće biti teško donijeti zaključak o njihovoj kredibilnosti.

Advokat Dupovac smatra da je primjena Kaznenog zakona SFRJ jedino pravilno rješenje za predmete koji se za ratne zločine vode pred Sudom BiH.

On je rekao kako je, na početku perioda opsade Sarajeva, i Alipašino Polje bilo svakodnevno granatirano, kada je Jusuf Juka Prazina organizovao i predvodio glavni oružani otpor, a sebe kasnije proglasio generalom i obnašao dužnost u Armiji Bosne i Hercegovine (ABiH). Također je pojasnio da je Prazina imao svoj štab koji su činili njegovi poznanici.

Niz svjedoka, prema Odbrani, govorio je kako je pronađen spisak osoba srpske nacionalnosti koje su u tom periodu posjedovale nelegalno oružje.

“U tom vremenu, nažalost, urađene su i nezakonite radnje pripadnika ABiH, pa su neki i procesuirani pred Okružnim vojnim sudom u Sarajevu, uključujući Senada Džananovića”, kazao je Dupovac i dodao da je njegov branjenik tada za ubistvo i izazivanje opće opasnosti osuđen na tri godine i četiri mjeseca zatvora.

Odbrana je ukazala kako je, prema Tužilaštvu, upravnik svih zatvora gdje su držani zatvorenici u B-fazi na Alipašinom Polju bio Džananović, a da ne postoje dokumenti i dokazi koji pokazuju imenovanje i postavljanje optuženog za upravnika, kao ni da je imao naredbodavnu ulogu ili donosio bilo kakve odluke u vezi sa ovim mjestima zatočenja.

Svjedoci su, kako je istakao Dupovac, potvrdili da su se Juka i Samir Kahvedžić Kruško “pitali za sve” i da se radilo po njihovim naređenjima. Dodao je i da je bilo uobičajeno da Juka i Kruško šamaraju vojnike pod prijetnjom da se njihove naredbe moraju izvršavati.

“Većina svjedoka je rekla da su Juka i Kruško odlučivali ko će biti priveden i pušten”, naglasio je Dupovac.

On smatra da Tužilaštvo nije provelo nijedan dokaz na okolnosti učešća i doprinosa optuženog u zatvaranju lica srpske nacionalnosti.

Ubistvo Ljeposave i njenog maloljetnog sina Duška Pešića se ne može, prema Odbrani, staviti u vezu sa optuženim, a ne postoje ni osnove razumne sumnje da se on tereti za ubistvo Gorana Samardžića.

Dupovac je ukazao da je pred Okružnim vojnim sudom u Sarajevu odbijena optužba da je Džananović tukao dvije osobe koje su kasnije preminule, te da je u ovom postupku prekršeno pravo da optuženi ponovo ne bude suđen zbog istog krivičnog djela.

“Optuženi nije uradio radnju silovanja”, kazao je Dupovac, dodavši da niko nije vidio da je Džananović silovao zaštićenu svjedokinju “A”. On je rekao i da Džananović nije silovao ni svjedokinju “B”.

Džananović i Edin Gadžo optuženi su za zatvaranja, nečovječna postupanja i ubistva srpskih civila na Alipašinom Polju u Sarajevu. Prema optužnici, oni su bili pripadnici Teritorijalne odbrane “Stela” i specijalnih jedinica ABiH.

Na kraju završne riječi advokat Dupovac je kazao da, zbog svega navedenog, očekuje da će Vijeće donijeti ispravnu odluku, te zamolio, ukoliko ona ipak bude osuđujuća, da Džananović bude oslobođen plaćanja sudskih troškova zbog lošeg imovnog stanja.

Nastavak suđenja, kada će Odbrana Gadže iznijeti svoju završnu riječ, bit će određen naknadno.

 

 

Lamija Grebo


This post is also available in: English