Suđenje

Dreković: Nisu pronađeni geleri na licu mjesta

23. Novembra 2020.17:12
Tokom unakrsnog ispitivanja na suđenju Ramizu Drekoviću za zločine počinjene u Kalinoviku, vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine je rekao da prilikom sačinjavanja nalaza nije uzeo u obzir da bi kratere nastale nakon dejstvovanja mogao napraviti tenkovski projektil 100 milimetara.

Ramiz Dreković. Foto: BIRN BiH

Vještak Milan Vrdoljak, profesor na Mašinskom fakultetu u Zagrebu, na prošlom ročištu je prilikom iznošenja nalaza, koje je sačinio sa profesorom Slobodanom Jankovićem rekao da su na osnovu fotografija kratera nastalih, prema policijskom zapisniku, 3. juna 1995. godine u Kalinoviku, zaključili da se vjerovatno radilo o projektilu 120, 130 ili 155 milimetara, a da je u pitanju najvjerovatnije bila haubica 122 milimetra.

On je tada kazao da su analizirali tri kratera, od kojih jedan na mjestu na kojem je nastradala djevojčica.

Odgovarajući danas na pitanja Odbrane Ramiza Drekovića, Vrdoljak je naglasio da nisu uzimali u obzir da bi ova tri kratera mogao napraviti tenkovski projektil 100 milimetara.

Vještak Vrdoljak je rekao da se profesor Janković i on nisu bavili činjenicom gdje su se tada nalazili vojni ciljevi u i oko Kalinovika, pojasnivši da to nije njegova struka. Na niz pitanja Odbrane vještak je odgovarao da se ne radi o njegovoj struci, odnosno da su to pitanja za vojnog vještaka.

Također je rekao da prilikom izrade nalaza nisu radili terminalno-balističku analizu, kao i da se nisu bavili “blast efektom”.

Dreković je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (opština Konjic) neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna 15-godišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Branilac Kadrija Kolić je upitao vještaka gdje su geleri koji su mu dostavljeni na vještačenje, na šta je Vrdoljak kazao da to ne zna i da im nisu dostavljeni. On je potvrdio da bi se, ovisno od stanja u kojem se geleri nalaze, moglo reći koji projektil je eksplodirao.

Kolić je ukazao kako u prilogu naredbe za vještačenje stoje dva DVD-a sa materijalnim dokazima i krhotine artiljerijskog projektila od 3. juna 1995. godine. Tužilac Milanko Kajganić je potvrdio da se to nalazi u prilogu naredbe.

“Smatralo se da će se pronaći krhotine na licu mjesta i zato ih vještaci nemaju kod sebe. (…) One nisu pronađene”, pojasnio je tužilac Kajganić.

Na tvrdnju Odbrane da je u zapisniku o uviđaju od 3. juna 1995. godine navedeno da su izuzeti geleri sa lica mjesta, Tužilaštvo je reklo da je u istom zapisniku stajalo i da je sačinjena video i fotodokumentacija, ali da su uspjeli samo naći negativ. Dodao je da bi Tužilaštvo “bilo sretno da smo mogli pronaći sve dokaze”.

Odbrana je istakla kako u naredbi za vještačenje nije naložena pretraga objekata u Kalinoviku, te da je i sam vještak kazao da nisu tražili gelere na licu mjesta.

“Teško bi se moglo ocijeniti koji je projektil na osnovu krhotina koje su bile 23 godine na atmosferskom djelovanju”, dodao je Vrdoljak.

Odgovarajući na pitanja optuženog Drekovića, vještak je rekao da Janković i on nisu odredili vatrene položaje.

Odbrana je u cijelosti prigovorila nalazu vještaka, istaknuvši prigovore nezakonitosti i relevantnosti.

Na dio pitanja Odbrane, vještak nije mogao dati odgovor objasnivši da je taj dio nalaza sačinio profesor Janković, zbog čega je predsjedavajući sudija Staniša Gluhajić kazao da će Sud pozvati i saslušati Jankovića prije nego se uloži ovaj nalaz.

Suđenje će se nastaviti 7. decembra.

 

Lamija Grebo