Suđenje

Josipović i ostali: Čuvanje muškaraca u hangaru i prevoz do Orahovca

20. Oktobra 2020.14:30
Na suđenju za genocid u Srebrenici, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je, kao rezervni policajac iz Bratunca, bio u Potočarima, čuvao muškarce u hangaru, te učestvovao u njihovom prevozu do zvorničkog sela Orahovac.

Josipović i ostali. Foto: BIRN BiH

Milenko Nikolić je kazao da je u julu 1995. bio rezervni policajac u Bratuncu. Naveo je da je načelnik policije bio Miodrag Josipović, a njegov zamjenik Brano Tešić.

Prema njegovim riječima, 11. ili 12. jula upućeni su u Potočare. Rečeno im je da obuku zelene uniforme i ponesu duge cijevi, kao i da neće imati otpor.

Nikolić se prisjetio da je s njim od kolega bio Brano Jovanović. Kazao je da su stajali na jednom mjestu i da je između njih i stanovništva bio UNPROFOR. Nakon otprilike tri sata, kako je dodao, vratili su se u Bratunac.

On je rekao da su se presvukli u plave uniforme i da im je sljedeći zadatak bio da obezbjeđuju saobraćajnicu, kako bi prošli autobusi koji su išli prema Konjević Polju.

“Naš zadatak je bio da vodimo računa da ne dođe do bacanja kamenica ili presretanja… Neko hoće da razbije, nekom žao, nekom nije…”, prisjetio se svjedok.

On je dodao da su uveče pozvani u stanicu i da im je rečeno da idu obezbjeđivati hangar. Nikolić je ispričao da su tu bili zatvoreni bošnjački muškarci i, prema njegovoj procjeni, bilo ih je 200, a možda i više.

Kazao je da je ulazio u hangar da dostavi muškarcima vodu ili “kad hoće u WC”. Naveo je da je hrana trebalo da stigne, ali da on to nije vidio.

Nikolić se prisjetio da je bilo puno naroda po ulici, kao i da je čuo pucnjavu. Izjavio je da mu je nešto bilo čudno prilikom prolaska nekih kamiona, te da je vjerovatno bilo i ubistava.

On je napomenuo da ga je na tom mjestu zamijenio neko od kolega, a da se on vratio sutradan i da su muškarci uveče prebačeni za Zvornik.

Kad je došao do hangara, kako je naveo, Brano je bio kod autobusa.

“Brano je rekao da je bolje da idemo Drinom nego preko Konjević Polja, jer je bilo dejstava”, prisjetio se Nikolić.

Dodao je da je Brano ili neko iz njegove blizine kazao da muškarci idu u razmjenu.

Muškarce su, rekao je, u konvoju od pet autobusa dopratili do škole u selu Orahovac.

On je svjedočio na suđenju Miodragu Josipoviću, Branimiru Tešiću, Dragomiru Vasiću, Danilu Zoljiću i Radomiru Pantiću, koji su optuženi za prisilno premještanje, transport i zarobljavanje bošnjačkog stanovništva, a nekima je na teret stavljeno i pogubljenje muškaraca.

Prema optužnici, Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Zvornik, Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu, Vasić komandant Štaba policijskih snaga iz Zvornika i načelnik zvorničkog CJB-a, Zoljić komandant Posebnih jedinica policije (PJP), a Pantić komandir Prve čete PJP-a.

Odgovarajući na pitanja Tešićeve Odbrane, Nikolić je kazao da je za vrijeme tih zadataka bio u sastavu Šeste čete PJP-a, kao i da niko nije stradao u hangaru.

Branioca Danila Mrkaljevića interesovali su detalji o autobusu i upustvima Branimira Tešića prije polaska za Zvornik.

Svjedok je potvrdio da ni njima, policajcima, vojska nije dala da se potpuno slobodno kreću po Bratuncu.

Na pitanja Vasićevog branioca Aleksandra Lazarevića, svjedok je odgovorio da se u Potočarima niko od policajaca nije nedolično ponašao niti učestvovao u odvajanju. Precizirao je da su otišli prije dolaska autobusa.

Rekao je da nije vidio nijedno tijelo u Bratuncu, te da je vjerovao da će ljudi biti razmijenjeni.

On je potvrdio da su se prilikom dolaska u Zvornik zadržali kratko kod komande u preduzeću “Standard”, ali da ne zna da li je na početku konvoja bilo neko vozilo i ko je u njemu sjedio.

Tužilaštvo je svjedoka Nikolića pozvalo u okviru replike na dokaze Odbrane, koja će za nastavak suđenja 28. oktobra pozvati svoje svjedoke.

 

Marija Taušan