Analiza

Pet stvari zbog kojih je važno pratiti izbor novog direktora Agencije za javne nabavke

13. Avgusta 2020.11:48
Vrijednost ugovora o javnim nabavama godinama se u Bosni i Hercegovini kreće između dvije i tri milijarde konvertibilnih maraka, pa je izuzetno važno ne samo pratiti proces trošenja javnog novca, nego i znati kome je povjereno upravljanje Agencijom za javne nabave.


Vijeće ministara BiH. Izvor: BIRN BiH

Ova državna institucija dobila je, sudeći prema objavama u “Službenom glasniku”, dva vršitelja dužnosti direktora. Prema rješenju, koje je potpisao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, na tu dužnost “do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca”, izabran je Muamer Bandić.

No, prema Rješenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, koje je potpisao njezin direktor Neven Akšamija, “na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika – direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, počev od 10. augusta 2020. godine”, imenuje se Kenan Vehabović. Obje odluke zvanično su objavljene u državnim službenim novinama čime su stupile na snagu.

I Bandić i Vehabović pojavili su se, prema pisanju bosanskohercegovačkih medija, 10. kolovoza na poslu, pa je ostala dvojba o tome koji će od dva kandidata na kraju preuzeti Agenciju.

Čelna pozicija u toj Agenciji, kao i sam rad te nezavisne institucije, iznimno su važni jer se radi o raspolaganju javnim novcem, praćenju aktivnosti onih koji se prijavljuju na natječaje i rade li to sukladno zakonu, objavljivanju svih postupaka na portalu javnih nabava, ali i savjetovanjem svih zainteresiranih za sudjelovanje u procesu javnih nabava. Svojom ulogom Agencija može uveliko da utječe na stvaranje mehanizama za borbu protiv korupcije u javnim nabavama gdje je ta pojava, prema nevladinim organizacijama koje prate proces, dostigla zabrinjavajuće razine.

Ovo je pet ključnih stvari zbog kojih je važno pratiti izbor novog direktora Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine koji će odrediti kako će se ova institucija ponašati.

Praćenje trošenja javnog novca

Kao neovisna, upravna organizacija Agencija za javne nabave ima širok spektar odgovornosti i nadležnosti. Između ostalog to su: uspostava sustava za praćenje provedbe postupaka, odnosno prikupljanje podataka, analiza i objavljivanje informacija o postupcima javne nabave. Prevedeno na jednostavniji jezik – praćenje procesa javne nabave te davanje mišljenja o konkretnim postupcima, uz napomenu poznavatelja cijele priče – mišljenja su savjetodavnog, ali ne i obvezujućeg karaktera.

Koliko je važno praćenje procesa javne nabave jasno je iz podatka da tokom godine kupovina roba, usluga i radova novcem iz proračuna za potrebe javnog sektora (ne samo institucija vlasti, nego i sustava obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, komora, fondova…) premaši iznos od dvije milijarde konvertibilnih maraka.

A proces javne nabave, kako to upozorava i Agencija za razvoj preduzeća “Eda” iz Banje Luke, “karakterišu značajno prisustvo korupcije, izrazito nepovjerenje aktera, nezadovoljavajući nivo transparentnosti, nizak nivo konkurencije, otvoreno protežiranje pojedinih ponuđača kroz diskriminatoran pristup pri izradi tendera, odsustvo bilo kakve odgovornosti čak i kod utvrđenih nezakonitosti, te mnoge druge devijacije koje narušavaju integritet javnih nabavki u zaista velikoj mjeri”. Stoga se, uz mnoge segmente unapređenja rada Agencije za javne nabave, već dugo radi na izmjenama postojećeg zakona.

Važnost izmjene zakona


Predstavnički dom Parlamenta BiH. Izvor: Screenshot, Parlament BiH

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavama, koji je na snazi od 2014. godine, već su dugo na stolu i nisu samo predmet rasprava bosanskohercegovačkih političara, nego i predstavnika Europske unije u Sarajevu koji snažno zagovaraju promjene zakonske regulative.

Nacrt izmjena i dopuna postojećeg zakona, kojim su obuhvaćeni i neki europski standardi kojih u postojećem zakonskom rješenju nije bilo kao i antikorupcijske odredbe, uspostava inspekcijskog nadzora te sankcije za prekršitelje, izrađen je još prije dvije godine. Agencija za javne nabave, koja ga je izradila, dobila je brojne pozitivne ocjene čak i iz Bruxellesa, no ne i svih u Bosni i Hercegovini pa zakonski prijedlog luta od vrata do vrata ministarstava i agencija.

Postojeći zakon, kako upozoravaju kritičari, ne podrazumijeva kaznenu odgovornost prekršiteljima postupka javne nabave, ali je i pogodan za manipuliranje javnim novcem, nema kaznenog progona prekršitelja i nedovoljno je dobar za sprječavanje sukoba interesa. I na sve, upozoravaju nevladine organizacije, postojeći zakon odgovara vlastima jer i dalje omogućuje netransparentno trošenje javnog novca. Pozivajući se na istraživanja, nevladine organizacije navode kako godišnje u Bosni i Hercegovini “nestane” i do pola milijarde konvertibilnih maraka kroz javne nabave, a sve zahvaljujući nedorečenom zakonu i nejasnim i nepotpunim ingerencijama institucija.

Uz sve ostale razloge, i nastavak puta Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji uvjetovan je izmjenama Zakona o javnim nabavama. Oni upozoravaju na neučinkovitost zakona, trošenje novca bez ikakvog opravdanja, ali nedostatak kontrole u procesu javne nabave. Svoje primjedbe uvrstili su i u posljednji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu prema Uniji, ali i postavili izmjene zakona među jedan od 14 prioriteta o kojem će se voditi računa kad se bude razmatrao kandidatski status države koja pretendira na članstvo u EU.

Direktor Agencije ima važnu ulogu u budućim prijedlozima za izmjene zakona koje će ova institucija napraviti.

Monitoring – koristan, ali i manjkav

Osim Agencije za javne nabave, praćenje provedbe zakona i podzakonskih akata u domenu je još jedne nezavisne institucije – Ureda za razmatranje žalbi, a svoj doprinos u procesu monitoringa daju i druge institucije (uredi za reviziju i internu kontrolu), ali i nevladin sektor. U teoriji, prema publikaciji Centra za društvena istraživanja “Analitika”, “monitoring ima preventivnu, edukativnu i disciplinarnu funkciju” i “služi kao kontrolni mehanizam koji poboljšava sistem javne nabavke i čini ga efikasnijim i transparentnijim”. “Na kraju procesa monitoringa, rezultati se mogu predati uredu tužitelja ili sudu na daljnje postupanje, što čini monitoring važnim alatom u detektiranju i procesiranju potencijalnih nepravilnosti i kršenja zakona u javnoj nabavci”, navodi se u tom dokumentu.

S jedne strane, upozorava “Analitika”, monitoring služi kao kontrolni mehanizam i pridonio je poboljšanju javne nabave u Bosni i Hercegovini, no postoje i nedostaci jer “Agencija promatra potencijalne nepravilnosti u konkretnim postupcima javne nabavke, ali ne ukazuje na trendove koji bi bili relevantni za izradu politika”. “Agencija nije u mogućnosti ocijeniti u kojoj mjeri postupci javne nabavke odgovaraju principima transparentnosti, nediskriminacije, poštenog konkurentskog nadmetanja i efikasnog korištenja javnog novca, kako propisuje Zakon o javnim nabavkama”, zaključuje “Centar Analitika”.

Portal javnih nabavki – proces dignut na viši nivo

Agencija je u posljednjih nekoliko godina ubrzano razvijala elektronski portal javnih nabava putem kojeg institucije provode tendere. Za novinare i istraživače ali i javnost portal je danas pristupačniji nego ranije uz ograničenja koja i dalje postoje. Iz Agencije su ranije najavljivali da će portal dodatno unaprijediti kako bi se povećala transparentnost trošenja novca.

Od novog direktora Agencije u najvećoj mjeri će zavisiti kako će se razvijati portal nabava koji može imati presudnu ulogu u borbi protiv korupcije povećavanjem transparentnosti i mogućnosti da se već tokom provođenja tendera spriječe nepravilnosti.

Savjetodavni karakter i obuka službenika


Prijem respiratora kupljenih u Kini nabavkom koja je sada pod istragom Državnom tužilaštva. Izvor: Vlada Federacije

Kada su domaći političari na početku pandemije koronavirusa željeli ubrzano izmijeniti Zakon o javnim nabavama uz izgovor da je to potrebno zbog ubrzanja tendera važnih za borbu protiv koronavirusa ili kada je traženo da se privremeno suspenduje primjena zakona, Agencija je nedvosmisleno iznijela stav da izmjene zakona nisu potrebne i da bi to otvorilo veće mogućnosti za korupciju. Takva odluka u velikoj mjeri je utjecala na ponašanje institucija prilikom provođenja tendera tokom pandemije.

Agencija za javne nabave radi i na objavljivanju priručnika, uputa, standardnih obrazaca i modela, pružanju tehničke pomoći i davanju savjetodavnih mišljenja, ali i organizira održavanje obuka za ovlaštene predavače i službenike, te prati rad ovlaštenih predavača i vodi evidenciju o akreditiranim predavačima. Posebno je značajno njihovo djelovanje u smislu pružanja savjeta svakome tko se odluči na sudjelovanje u procesu javne nabave. Osim toga, uspostavljaju pozitivnu praksu kako bi se djelovalo u skladu sa zakonom i prva su instanca koja prati provedbu zakona u području javnih nabava (druga instanca je Ured za razmatranje žalbi, a treća nadležni sud).

Ugovorni organi, odnosno njihovi službenici provode postupke javne nabave i stoga je važna njihova obuka pri čemu im Agencija nastoji pružiti svu neophodnu podršku. I postojećim zakonskim i podzakonskim aktima omogućena je obuka službenicima za javne nabave, a u Agenciji za javne nabave posebno važnim smatraju provedbu projekta “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH”, koji provode u okviru pretpristupnog fonda IPA II i kojim planiraju obučiti do 2.500 službenika za javne nabave na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.

Objašnjavajući razloge za sveobuhvatan posao obuke službenika, Dražen Vidaković iz Agencije za javne nabave, podsjeća kako je početkom godine evidentirano 2.680 ugovornih organa u sustavu javne nabave. “Samo njih 14 posto ima poseban odjel, odnosno zaposlene čiji se osnovni zadatak tiče obavljanja poslova vezanih za javne nabavke. Rezultat je još više poražavajući ako se uzme u obzir da oko 27,5 posto ispitanih ima budžet za nabavke veći od 1.000.000 konvertibilnih maraka”, napisao je Vidaković u časopisu “Javne nabavke”. Uz činjenicu da i mnogi “veliki” ugovorni organi, kako ih naziva, nemaju službu ili zaposlene angažirane samo na poslovima javne nabave, obuku smatra potrebom koja vodi profesionaliziranju poslova javne nabave.

“Samo obrazovan i stručan kadar može uspješno da odgovori na izazove poslova javnih nabavki, da smanji potencijalne skupe greške u provođenju postupaka javnih nabavki i smanji koruptivne pritiske”, ukazuje Vidaković.