Suđenje

Dreković: Artiljerija Prvog korpusa okrenuta prema Jahorini

6. Jula 2020.13:51
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da artiljerija Prvog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) nije imala ciljeve u Kalinoviku i da je njeno naoružanje bilo okrenuto prema Jahorini u proljeće i ljeto 1995. godine.


Ramiz Dreković. Izvor: BIRN BiH

Na suđenju Ramizu Drekoviću za zločine u Kalinoviku, svjedok Muhidin Ćuprija je govorio o naoružanju i vojnim aktivnostima Prvog korpusa na području Treskavice 1995. godine.

On je rekao da je bio u Prvom mješovitom artiljerijskom divizionu (MAD) Prvog korpusa, gdje je obavljao zadatke izviđanja neprijateljskog kretanja te korigovanja vatre.

Ćuprija je naveo lokacije na području Treskavice, na kojoj je Prvi MAD imao artiljerijsko naoružanje, uključujući haubice 130, 122 i 105 milimetara, te još neke topove.

Prema njegovim riječima, sva oruđa su bila okrenuta prema Jahorini i pokrivala su liniju, odnosno štitila pješadiju od dejstava srpske strane.

Dodao je da Prvi korpus nije imao ciljeve na području Kalinovika, a da li je imao takvih aktivnosti na zahtjev Četvrtog korpusa, nije mogao odgovoriti. Kazao je da zbog ograničenog dometa i kvaliteta municije to nije bilo moguće.

Ćuprija je rekao da je Prvi korpus vodio akciju deblokade Sarajeva i da su osvojene lokacije Đokinog tornja i Pašine planine na Treskavici, ali da na kraju nije bilo uspjeha jer nisu stigle pješadijske snage.

Dreković je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa ABiH, u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. godine artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići kod Konjica naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku.

Na pitanje Odbrane svjedok Ćuprija je odgovorio da su na platou Treskavice u aprilu, maju i junu bila pješadijska dejstva, ali ne i artiljerijska. On je kazao da mu se čini da su u martu zauzete određene kote, a nakon što se branilac Mirsad Crnovršanin pozvao na određene dokumente u kojima se ofanziva vezuje za 3. juni, svjedok je rekao da je moguće da se ne sjeća dobro datuma.

Na braniočevo podsjećanje on je potvrdio da je Prvi MAD imao još nekog artiljerijskog oruđa, ali ne i haubicu 155 milimetara. Svjedok je potvrdio i da je za vrijeme deblokade došao i Drugi MAD sa baterijom haubica i “brdom” municije.

Svjedok je kazao da je mjesec dana bio na ratištu, a mjesec odmarao. Naveo je i da ne može sa sigurnošću reći koje je sve ciljeve gađao Prvi korpus.

Na pitanja optuženog, svjedok je precizirao koje je sve poslove obavljao, navodeći da je dobijao karte sa ciljevima i da je tražio odobrenja za gađanja.

Dreković ga je upitao da li je kao izvršilac gađanja izdavao naredbe, na šta je Ćuprija odgovorio da nije imao ovlaštenja, jer je komandant u 90 odsto slučajeva bio tu. Prethodno je spominjao lokacije na osmatračnicama odnosno isturenom komandnom mjestu.

Nastavka suđenja neće biti prije kraja avgusta pošto se ročišta rjeđe održavaju zbog pandemije koronavirusa, a slijede i godišnji odmori kako u Sudu BiH, tako i kolektivni u Tužilaštvu.

Marija Taušan