Vijest

Iskustva online nastave na Univerzitetu u Sarajevu tokom pandemije

30. Juna 2020.10:19
Nepredviđeni završetak nastavne godine online predavanjima mogao bi uz izazove za studente i profesore donijeti i neočekivane napretke, kažu iz nekoliko sarajevskih fakulteta.


Sjedište Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Izvor: Wikimedia, commons

Širenjem zaraze koronavirusa nastava koja je održavana na Univerzitetu u Sarajevu je prekinuta za oko 27.000 studenata od kojih polovina dolazi izvan Sarajeva.

Kako bi spriječio širenje zaraze koronavirusa, Senat Univerziteta u Sarajevu je donio odluku o obustavi teorijske i praktične nastave „u učionicama“ na svim organizacijskim i podorganizacijskim jedinicama.

U saopštenju Senata je navedeno da se sva nastava koja se ne bude mogla organizirati na online način treba da se nadoknadi normalnim putem kada se za to steknu uslovi.

Prodekan za nastavu Arhitektonskog fakulteta Mladen Burazor kaže da je uprkos izazovima, iskustvo online nastave do sada pozitivno.

„Imali smo situaciju da je za sistem koji je ključan za održavanje online nastave potrebno preko 3.000 KM. Također, jedan dio studenata nije imao tehničke uslove za pristupanju online nastavi, a tu spadaju problemi sa internetskom konekcijom, neposjedovanjem računara i ostale popratne opreme“, kaže Burazor.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja na Filozofskom fakultetu, Jadranka Kolenović-Đapo, kaže da se na osnovu analize odgovora 700 studenata i studentica jasno može vidjeti zadovoljstvo što je nastava tekla prema utvrđenom planu rada te da studenti na mnogim predmetima imaju kvalitetna predavanja.

„Online nastava na našem Fakultetu je brzo uspostavljena nakon proglašenja vanredne situacije. Djelimično smo imali spremnu fakultetsku platformu ‘Biser’, koja je nadograđena novim softverom. Također, značajan broj nastavnika i suradnika je pristupio održavanju nastave korištnjem alternativnih online platformi“, objašnjava Kolenović-Đapo.

Prema njenim riječima, iskustvo online nastave moglo bi dovesti do pozitivnih promjena u radu sa studentima.

„Pandemija je na neki način otvorila poglede u smjeru prebacivanja termina konsultacija koji su namjenjeni za vanredne studente u online formu. Na ovaj način bi se smanjili troškovi dolaska i odlaska tih studenata, a stvorio bi se i dodatni prostor koji bi profesori mogli da iskoriste za pobolšanje svojih predavanja koja su namjenjena za redovne i redovne samofinansirajuće studente“, kaže ona.

Burazor kaže kako se trenutno na Arhitektonskom fakultetu vodi “konstruktivna rasprava o kvaliteti znanja koje su sudenti usvoji preko online nastave” kako bi se ona poboljšala.

Prodekan za nastavu na Fakultetu Političkih nauka, Elvis Fejzić, kaže da je ovaj fakultet bio najvećim dijelom spreman za online nastavu jer već nekoliko godina izvodi nastavu na e-platformi.

„Studenti su pokazali veliki interes za participaciju u različitim formama online nastave, a da je ovaj vid nastave uspješno proveden to su potvrdili i studenti pozitivnom evaluacijom nastavnog procesa u ljetnom semestru“, kaže Fejzić.

Ovaj tekst je nastao tokom kampanje BIRN-a BiH za izvještavanje studenata novinarstva i mladih novinara o pandemiji koronavirusa. 

Amir Husrep