Suđenje

Tepić i ostali: Ponašanje mimo pravila specijalne policije u Kotor-Varoši

11. Juna 2020.16:57
Svjedok Odbrane na suđenju za zločine počinjene u Kotor-Varoši je ispričao kako je čuo da su u tom gradu Specijalne jedinice policije pri banjalučkom Centru službi bezbjednosti (CSB) činile određene aktivnosti koje su bile suprotne propisima.

Sud BiH
Sud BiH. Izvor: Sud BiH

Mile Matijević, koji je svjedočio na poziv Odbrane Duška Vujičića i koji je obavljao nekoliko funkcija u CSB-u Banja Luka, rekao je da su na regionalnim područjima formirane specijalne jedinice policije i da je krajem 1992. došlo do njihovog rasformiranja.

Na nivou banjalučke regije, kako je dodao svjedok, načelnik CSB-a je formirao jedinicu specijalne policije i ona je bila podređena njemu i ispunjavali su zadatke koje im je načelnik davao, ali da je sve u vezi s jedinicom bilo van Matijevićeve nadležnosti.

“Bilo je oružanih sukoba u Kotor-Varoši. Poznato mi je da je specijalna policija imala učešće u Kotor-Varoši zbog toga, zbog borbi sa naoružanim formacijama”, naveo je svjedok.

Prema njegovim saznanjima, tokom juna i jula 1992. rasplamsali su se sukobi na području Kotor-Varoši gdje je hrvatsko-muslimansko stanovništvo postavljalo zasjede i u jednoj takvoj je bilo poginulih policajaca u Vrbanjcima.

Matijević je pojasnio da prema pravilima nije bilo moguće da pripadnici jedne policijske stanice koriste prostorije druge iz razloga nenadležnosti, izuzev ako nije došlo do angažovanja više stanica po višoj naredbi, ali da je sve ostalo bilo protiv prakse.

Za pripadnike specijalne policije pri banjalučkom CSB-u, svjedok je rekao da su mogli samo izvršiti zadatke koje im je dao načelnik centra, ali i da je čuo da je bilo odstupanja u njihovom ponašanju i da su pravili probleme.

“Oficijelno ne znam ništa, a čuo sam da su pripadnici specijalne policije činili određene aktivnosti koje su bile suprotne propisima. Čuo sam da su ulazili u stanicu policije u Kotor-Varoši, da su uzurpirali kancelarije i činili stvari mimo pravila”, kazao je svjedok.

Odgovarajući na unakrsna pitanja Tužilaštva, svjedok je rekao da je optuženi Savo Tepić bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Kotor-Varoši, kao i da je komandir stanice bio Dragoslav Bojić jer su sarađivali, ali da ne zna kada je postavljen na to mjesto, dok je Vujičića upoznao dosta kasnije.

Naveo je i kako je čuo da su postojali zatočenički centri, ali da ne zna detalje, kao i da je bilo mjesta u opštinama gdje je bilo pritvaranja sa ili bez osnova.

Vujičiću i Tepiću se sudi sa Duškom Maksimovićem i Ilijom Kurušićem za učešće u zatvaranju, mučenju i drugim nečovječnim djelima počinjenim nad Bošnjacima i Hrvatima u Kotor-Varoši. Prema optužnici, Tepić je bio načelnik SJB-a Kotor-Varoš, Vujičić i Maksimović policajci, a Kurušić pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS).

Sa njima je bio optužen i Dragoslav Bojić, ali je postupak u odnosu na njega odvojen zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Prije Matijevićevog svjedočenja, vještak medicinske struke Vladimir Anđić je iznoseći nalaz i mišljenje rekao da je imao uvid u medicinsku dokumentaciju i pregled optuženog Maksimovića te naveo da je on sposoban jednom sedmično da putuje na suđenje iz Kotor-Varoši u Sarajevo i nazad, kao i da učestvuje u postupku i prati tok suđenja.

Odbrana je vještaku na uvid dala zadnje medicinske nalaze za Maksimovića, a vještak je rekao da to ne mijenja situaciju i da optuženi može da putuje na suđenje.

Nastavak suđenja je 25. juna.

Haris Rovčanin