Vijest

MMKS: Naloženo privremeno uspostavljanje videopoziva u pritvoru

4. Maja 2020.15:59
Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Carmel Agius je, razmatrajući zahtjev Radovana Karadžića za uspostavljanje videokomunikacije, naložio Registraru da do 14. maja ove godine provede privremeno rješenje kako bi se videokomunikacija učinila dostupnom u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (UN) tokom pandemije koronavirusa.


Radovan Karadžić Izvor: MICT

Agius smatra da će prijedlog registrara za uspostavljanje e-pošte biti od koristi pritvorenicima, uključujući i Radovana Karadžića, te ohrabruje implementiranje ovog sistema, ali smatra da ni pismena komunikacija ni telefonski pozivi ne mogu zamijeniti susrete licem u lice budući da su posjete trenutno zabranjene zbog pandemije koronavirusa.

“Smatram da bi trebalo istražiti privremeno rješenje, koje omogućava videokomunikaciju na ograničenoj osnovi, s ograničenjima koja su potrebna da bi se smanjila mogućnost emitiranja komunikacija dok se ne donese trajnije rješenje”, navedeno je u odluci Agiusa koji je naložio Registraru da do 14. maja ove godine provede privremeno rješenje kako bi videokomunikacija postala dostupna pritvorenicima.

Zbog uvedenih mjera radi sprečavanja širenja virusa u svijetu, Agius je u odluci naveo da ima na umu da će “pritvorenici vjerovatno povećati zabrinutost za sigurnost članova svojih porodica, posebno onih starije dobi koji mogu biti osjetljivi na virus COVID-19, i da bi imali koristi od dodatnih sredstava za komunikaciju sa svojim voljenima”.

Odbrana Karadžića je ranije zatražila od predsjednika MMKS-a da mu odobri videopozive jer ga, uslijed pandemije koronavirusa, članovi porodice neće moći posjećivati u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (UN), o čemu je BIRN BiH ranije pisao. U međuvremenu su obustavljene sve posjete u Pritvorskoj jedinici UN-a.

U podnesku Karadžićevog advokata Petera Robinsona stoji da zbog koronavirusa Karadžić i drugi pritvorenici Pritvorske jedinice UN-a neće biti u mogućnosti primati posjete članova porodice i prijatelja u bliskoj budućnosti.

Prema Robinsonu, Karadžić, poput većine pritvorenika u Pritvorskoj jedinici i njihovih supružnika od kojih su odvojeni, spada u rizičnu grupu od obolijevanja zbog njegove starije životne dobi.

Karadžić je u martu prošle godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Registrar Olufemi Elias je prije četiri dana dostavio odluku Radovanu Karadžiću u kojoj je navedeno da je predložio ukidanje pilot-projekta videopoziva iz pritvorskih jedinica zbog sigurnosnog rizika, ali da se razmatraju drugi vidovi komunikacije, kao e-pošta.

“Pored toga, Registrar će nastaviti da prati napredak u pogledu primjene projekta Holandske agencije za zatvore i pritvore o uspostavljanju sigurne platforme za videokomunikaciju širom zemlje”, stoji u odluci Registrara.

U odluci je također navedeno da je glavni oficir pritvorske jedinice u svom izvještaju naveo da se pozivi zatvorenika mogu lako snimati ili prenositi uživo na platforme društvenih mreža, te da su nedavno zatvorenici zloupotrijebili komunikacijske veze u pritvorskoj jedinici u javnim događajima i televizijskim emisijama, bez prethodne saglasnosti glavnog oficira.

Emina Dizdarević