Članak

Građani se žale na gradnju apartmana na Bjelašnici, na metar od njihove zgrade

24. Aprila 2020.12:05
Općina Trnovo oglušila se na žalbe građana na Babinom Dolu na Bjelašnici dok su oni pokušavali zaustaviti gradnju koju smatraju nelegalnom, a investitor nastavlja sa pripremom terena za temelje novih planinskih apartmana, kažu građani sa kojima je razgovarala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

U ponedjeljak ujutro, 16. marta ove godine, na Babinom Dolu na Bjelašnici je prema riječima stanara došao bager i počeo kopanje i pripremu terena za gradnju novog apartmana. Građani susjednih zgrada tada su zvali inspekciju Općine Trnovo koja je izašla na teren na uvid, ali građani navode da još uvijek čekaju njihov odgovor dok mašine nastavljaju raditi.

Nakon četiri dana, nekoliko stanara je napravilo radnu grupu koja je, zajedno s advokatom Damirom Koldžom, uputila zahtjev Općini Trnovo za hitnu obustavu radova smatrajući da investitor potkopava temelje drugih objekata, probija vodovodne cijevi te ugrožava statiku zgrada, kao i da nisu pitani za saglasnosti o gradnji.

“Nas pet je napravilo radnu grupu i mi smo potpisali zahtjev o hitnoj obustavi radova jer nismo pitani kao zainteresovana strana u tom postupku, kao prvi susjedi po Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Mi smo morali biti pitani za davanje saglasnosti”, kaže za BIRN BiH stanarka koja nije željela da se navodi njeno ime.

Advokat Koldžo navodi da se Općina do danas nije oglasila po njihovom zahtjevu za uvid u spis predmeta kojim se izdaje urbanistička saglasnost i rješenje o građenju, a na šta imaju pravo u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Kako je pojasnio, Općina Trnovo je izdala urbanističku saglasnost investitoru, kojom su odobrene promjene u prostoru na lokaciji između zgrada Babin Do 22 i 23, te zgrade Bajsik Babin Do bb. Smatra da je Općina načinila povredu postupka prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti i Zakona o upravnom postupku FBiH i Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Premali razmak između zgrada

Zakonom o upravnom postupku je propisano da se upravnom postupku, kakav je postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, moraju učestvovati sve stranke – osobe po čijem zahtjevu se vodi upravni postupak, kao i protiv kojih se vodi postupak, odnosno stanari susjednih zgrada.

Prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, prije donošenja urbanističke saglasnosti organ uprave mora pozvati zainteresirane stranke i omogućiti uvid u idejno rješenje. Istim zakonom je predviđeno da organ uprave pismeno mora pozvati zainteresirane strane da u roku od osam dana od dostavljanja poziva izvrše uvid u idejno rješenje, te da im se omogući da daju svoje mišljenje ili preduzmu druge pravne radnje.

“Kako se u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti nisu ispunili navedeni uslovi, niti je pismenim putem pozvan niti jedan stanar navedenih zgrada, jasno je da postupak nije proveden u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima te da je isti nezakonit. Isti slučaj je i sa postupkom izdavanja Rješenja kojim se dozvoljava građenje – građevinska dozvola”, pojašnjava Koldžo za BIRN BiH.

Bjelašnica. Izvor: BIRN BiH

Investitor novog objekta Sejo Mujanić, vlasnik picerije “Piccolo Mondo”, za BIRN BiH kaže da ima sve potrebne papire i da je dodatno smanjio dimenzije objekta kako bi udovoljio propis udaljenosti od minimalno tri metra.

“Bila je inspekcija, imam i zapisnik. Čak sam smanjio da bih udovoljio da ne bih jednom stanaru zaklanjao prozore. Imam sve papire, građevinske, urbanističke. Sve živo. Ja sam projekat promijenio da bih udovoljio, da bi bilo zadovoljavajuće rastojanje”, govori Mujanić.

Kaže da 3D snimak nije dostavio stanarima jer se radi novi projekat, izmijenjeni, te da je zemljište kupio od Općine na natječaju. Trenutno, kako pojašnjava, radi potporne zidove i nada se da će do kraja sedmice završiti taj posao.

Advokat navodi da su podnijeli i zahtjev za hitni inspekcijski nadzor, s obzirom da investitor, prema kazivanju stanara, aktivno potkopava temelje zgrade, te je već jednom probušio vodovodne i plinske cijevi, te srušio dio krova.

Kako navodi stanarka, ograda oko terena gdje će biti objekat je postavljena odmah do susjednih zgrada te nije ostavljen prostor za požarni put. Tih dana su pokušavali dobiti kantonalnu građevinsku inspekciju, ali su im rekli da nisu nadležni dok ne riješe problem s Općinom, kažu stanari.

Kada su u petak, 20. marta uputili zahtjev za obustavu radova, bager je presjekao glavnu vodovodnu cijev te je cijela Bjelašnica ostala bez napajanja vodom, te su zbog toga zvali i policiju, navodi stanarka.

Ona je kazala da su 30. marta pozvani na prvi sastanak u općinu i da su otišli dvoje komšija. Tada im je, prema njenim riječima, pokazan projekat objekta koji je prema papirima veličine 150 kvadratnih metara. Nakon toga su odlučili da angažuju advokata.

“Advokat je bio pozvan na sastanak, ali mu je općina otkazala. Onda su stanari otišli bez advokata. To je bio drugi sastanak, u četvrtak 9. aprila. Tu je bio investitor, njegov otac i iz urbanizma. Općina se postavila kao medijator koji treba da izmiri nas i investitora, u smislu da nam investitor uz obećanje uradi 3D projekat njegovog objekta gdje ćemo mi stanari vidjeti da on nas neće ugroziti. To je sve bilo usmeni dogovor. Da će se izmaći po tri metra od naših objekata i da će ispoštovati daljinu koja je po zakonu propisana i da neće zagraditi prozore na zgradi gdje je picerija ‘Piccolo Mondo’”, kaže stanarka za BIRN BiH i dodaje da na sastanku nije bio načelnik općine Ibro Berilo.

Advokat Koldžo pojašnjava da Općina ne postupa transparentno i da ne sarađuje sa stanovnicima iako su to dužni.

“Što se tiče komunikacije, pokušali smo stupiti sa šefom odjela za urbanizam, ali bezuspješno. Svakodnevno i stanari i mi šaljemo zahtjeve za inspekcijske nadzore s jasnim obrazloženjem, ali općina na naše zahtjeve ne odgovara, niti nas izvještava šta je po istom učinjeno”, dodaje Koldžo.

On naglašava da investitor postavlja temelje novog objekta tik uz parcelu sa susjednim zgradama i da nije ispoštovana ni zakonska norma da objekat mora biti udaljen od tri do šest metara.

“Prema trenutnoj građevinskoj dozvoli udaljenost između dva objekta i prozora je oko 0,80 m. Po takvoj situaciji nije moguće tehničko održavanje ili popravak objekta, a vjetrovi su prije dvije godine već napravili štetu na postojećim objektima. Na ovaj način gradnje novog objekta nema ni požarnog puta”, rekao je advokat.

Bjelašnica. Izvor: BIRN BiH

Stanarka navodi da je, četiri dana nakon drugog sastanka, došao bager i ponovno nastavio s radovima. Kaže da im investitor nikada do sada nije dostavio 3D snimak projekta.

“Ja sam sad na Bjelašnici i rade sad. Čuje se bager. Počinju od osam sati ujutro da rade. Načelnik je prije dvadesetak dana bio ovdje, imali smo nezvanični razgovor s njim u šetnji, on je rekao da se mora ispoštovati zakonski izmicanje od jednog i drugog objekta, da projekat sigurno predviđa i da će pogledati. Moj suprug je s njim razgovarao prije desetak dana, poslije sastanak u općini, on je rekao da će biti po zakonu i da će biti svi ispoštovani. To je sve usmeno. Nemamo ništa pismeno od općine zvanično”, izjavila je stanarka.

U ponedjeljak, 20. aprila, ona kaže da je inspekcija ponovno izašla na teren i da joj je građevinski inspektor kazao da investitor ima sve dozvole i da nije ništa sporno, ali da joj nije znao odgovoriti zašto je dobijena urbanistička saglasnost bez saglasnosti stanara.

Nastavljaju kopati i raditi

Almir Hadžiosmanović, stanar iz druge zgrade u kojoj je se nalazi picerija “Piccolo Mondo”, kaže da im se pravi objekat u udaljenosti pola metra, te da ih niko nikada nije pozvao da daju mišljenje, odnosno saglasnost.

“Samo se jedan dan pojavio bager i počeo kopati. Počeli su da pucaju potporni zidovi, betonski, presjekli vodovodnu cijev, naši šahtovi su tu, plinske cijevi su tu. Suprotno svim važećim propisima o gradnji”, kaže Hadžiosmanović.

Navodi da je 3D snimak trebao biti dostavljen prije davanja građevinske i urbanističke dozvole i prije nego je bager počeo kopati.

“On očito ima toliku slobodu da radi. Samo nastavljaju graditi i kopati. Ovi ljudi gore koji žive oka ne mogu sklopiti. Svaki dan rade, kopaju. Ja sam slike poslao nekim prijateljima i inspektorima. Ljudi se smiju, ne mogu da vjeruju šta se dešava. Ljudi su šokirani, smiju se. Padaju u nesvijest. (…) Zamislite presijeku glavnu vodovodnu cijev za cijelu Bjelašnicu i ne desi se obustava radova”, dodaje on.

Koldžo kaže da mu je jasno da je sve usporeno uslijed situacije uzrokovane koronavirusom, ali da su ovakve stvari nedopustive i da Općina mora brzo reagovati.

Smatra da je Općina pod hitno morala zaustaviti obustavu gradnje dok se ne provede upravni postupak, a po prijedlogu stanara te da se nađe rješenje na zadovoljstvo svih strana.

Do objave ovog teksta Općina Trnovo nije odgovorila na upit BIRN BiH. Iz kabineta načelnika Berila su odgovorili da su ovlastili inspektora da odgovori na upit, ali odgovor nije poslan.

Bjelašnica. Izvor: BIRN BiH

Federalni revizori su 2016., u vrijeme mandata načelnika Berila, upozoravali na nepravilnosti u vezi s izgradnjom apartmana na Bjelašnici. Revizijom je utvrđeno da je jednom investitoru dodijeljeno zemljište 2012. godine za koje nije platio naknadu do kraja 2016. Prema odluci o dodjeli zemljišta, naveli su revizori, određeno je da se korisniku ne može izdati odobrenje za građenje, niti se može izvršiti uknjižba prava korištenja zemljišta radi građenja, dok ne podnese dokaz o izvršenoj uplati naknada za dodijeljeno zemljište, ali je uprkos tome, gradnja izvršena.

U oktobru 2019. tadašnji ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović je insistirao na provođenju zakonitih postupaka i procedura, kroz koje se treba dokazati mogućnost izvođenja određenih projekata na Bjelašnici.

“Radi se o povredi važećih zakona, što su konstatovale i inspekcije, a odbačene su i žalbe Općine Trnovo drugostepenog organa na zaključke našeg ministarstva o prekidu postupaka, dok se ne riješi prethodno pitanje, to jest izrada Strateške procjene”, rekao je tada ministar Filipović.

Tada je načelnik Berilo izjavio da će nastaviti izgradnju gdje je to zakonom dozvoljeno i da ih u tome ne može niko zaustaviti, te da im ne treba Kanton, ni Federacija da im pomognu u razvoju.

“Mi ćemo nastaviti izgradnju gdje je to zakonom dozvoljeno i ne može nas niko zaustaviti u razvoju općine Trnovo. (…) Mi kupimo, uredimo i prodamo i tako zarađujemo”, naveo je Berilo za Faktor.

Emina Dizdarević