Članak

Različito tumačenje roka za izolaciju zbog koronavirusa zbunjuje građane

9. Aprila 2020.11:47
Institucije u Federaciji različito tumače početak perioda samoizolacije za osobe koje su bile u blizini ili kontaktu s osobom za koju ste potvrdi da je pozitivna na koronavirus što stvara probleme građanima u izolaciji, njihovim poslodavcima i policiji.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je razgovarala s osobama koje su prošle kroz izolaciju i institucijama koje su im to naredile i kontrolisale ih. Proces prolaska kroz izolaciju pokazao se nejasnim, a uputstva i naredbe nadležnih nerijetko zbunjujuće i kontradiktorne te različite po kantonima.

Medicinska sestra iz Srebrenika Mubina Likić bila je 23. marta u kontaktu sa pacijenticom koja je došla na pregled u ambulantu u kojoj Likić radi. Kasnije se utvrdilo da je pacijentica zaražena koronavirusom. Informaciju da je pacijentica s kojom je bila u kontaktu zaražena, dobila je 1. aprila kada joj je javljeno da obustavi rad i ostane duže na poslu zbog utvrđivanja.

“Taj dan su nas poslali kućama, a dan poslije, 2. aprila smo dobili rješenje za izolaciju od 14 dana”, kaže Likić.

Na potvrdi o 14-dnevnoj izolaciji koju je dobila, pisalo je da izolacija počinje 2. i traje do 15. aprila, odnosno od momenta saznanja, a ne deset dana ranije od momenta kontakta sa pacijenticom kojoj je potvrđen pozitivan test na Covid-19.

Druga osoba sa kojom je razgovarao BIRN BiH u Sarajevu je dobila potvrdu koja počinje od datuma kontakta sa zaraženom osobom.

“Od kontakta do saznanja prošlo je devet dana”, kaže sagovornica koja je zbog svog posla govorila anonimno.

“Zovemo epidemiologe, prvo su nas oni vozali, jer ne znaju kako da se postave prema situaciji kada neko retroaktivno saznaje. Kolegama kažu različite informacije, šalju nas na puno brojeva, jednim kažu da računaju od kontakta, drugima od saznanja, ujutro zovu da izmijene, zatim usaglase nakon toga da će biti od dana kontakta”, govori ona.

Maja Kojović iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije (ZZJZ FBiH), za BIRN BH kaže da su inspektori ti koji izdaju rješenje, te da ne može sa sigurnošću reći kada ono stupa na snagu, jer imaju kategoriju ljudi koja stiže iz inostranstva, kao i onu koja je bila u kontaktu sa zaraženim osobama.

“Ima raznih kategorija, zbog toga nisam sigurna da li je od momenta zaražavaja, mislim da nije, nego da je 14 dana od momenta kada sanitarni inspektor napiše rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor”, ističe Kojović.

U Kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZZJZ KS) kažu da rješenje stupa na snagu od zadnjeg kontakta sa zaraženom osobom.

“Posljednji dan kontakta sa potvrđenim slučajem se uzima u obzir. Popunjava se epidemiološki upitnik i kao takav ide u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove (KUIP) da se izda rješenje za tu osobu od KUIP-a o zabrani kretanja”, rekla je epidemiologinja Anisa Bajramović.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove objašnjavaju da nisu nadležni za osobe koje ne prelaze državnu granicu, odnosno za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom na području Federacije, te da oni sanitarne preglede izvršavaju osobama na graničnim prelazima. Nijaz Uzunović, glavni federalni sanitarno-zdravstveni i farmaceutski inspektor, kaže da je za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim osobama nadležan kantonalni, gradski ili općinski inspektor, na osnovu epidemiološkog izvješća nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS), potvrdili su da federalni sanitarni inspektor izdaje rješenja putnicima odmah prilikom ulaska u našu zemlju, te se iz tog razloga vrijeme zabrane kretanja, u njihovom slučaju, poklapa sa danom donošenja rješenja, dok je sa ljudima unutar države drugačija situacija.

“Na osnovu pozitivne epidemiološke ankete Zavoda za javno zdravstvo KS, kantonalni sanitarni inspektor izdaje rješenje o zabrani kretanja pojedincima ili porodicama u trajanju od 14 dana, koji se računa od dana kontakta sa zaraženom ili osobom na koju se sumnja da je zaražena, a koji je naveden u dostavljenom epidemiološkom upitniku”, kazala je Vildana Brdarić, stručna savjetnica za informisanje.

U Kantonu Sarajevo je prema podacima Uprave do 8. aprila izdato 700 rješenja o zabrani kretanja porodicama ili pojedincima, a gotovo 600 ih je već izašlo iz perioda izolacije od 14 dana.

Osoba koja je bila u izolaciji i koja je govorila za BIRN BiH imala je rješenje od datuma kontakta sa zaraženom osobom, ali je policija, koja je kontrolisala da li se ona pridržava rješenja, insistirala da izolacija teče od dana izdavanja rješenja što je stvorilo razliku od devet dana.

Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić objašnjava da oni rade prema spisku koji im se dostavi od nadležnih inspekcijskih organa na kojima “samo pišu osnovni podaci osobe i datum u okviru kojeg vrše nadzor”.

“Ako u rješenju piše da mu se određuje izolacija na 14 dana onda mi ne možemo računati ono neko eventualno vrijeme koje je on već proveo od momenta kad je bilo kontakta do momenta izdavanja rješenja. Mi postupamo u skladu sa izdatim rješenjima nadležnih inspekcijskih organa, a u tim rješenjima piše izolacija”, kaže Hadžiabdić.

Za sagovornicu BIRN-a BiH ovakav odnos stvorio je problem jer je ispoštovala rješenje o izolaciji od 14 dana od datuma kontakta sa zaraženom osobom i morala se vratiti na posao. Zbog toga je policajci nisu našli u stanu kada su kontrolisali izolaciju od datuma izdavanja rješenja.

“Mi o svemu tome sačinjavamo službenu policijsku zabilješku i obavještavamo nadležni inspekcijski organ, pa neka oni procjenjuju da li je prekršeno njihovo rješenje ili nije”, kaže Hadžiabdić.

________________________________________________________________________________________________________

Ovaj tekst nastao je uz pomoć dojava građana u sklopu kampanje BIRN-a BiH, koja ima za cilj da prati zloupotrebe, nezakonitosti i kršenje ljudskih prava tokom pandemije virusa.

Vaša pomoć da zabilježimo nepravilnosti tokom pandemije virusa Covid-19 nam je važna kako bismo bolje izvještavali o njima. Na društvenim mrežama koristite #BIRNDetektor da nam javite nepravilnosti ili pišite na [email protected].

Azra Husarić Omerović