Članak

Ustavni sud BiH odbio apelaciju Mate Baotića

25. Marta 2020.10:37
Ustavni sud BiH odbacio je kao neosnovanu apelaciju Mate Baotića na presudu Suda Bosne i Hercegovine iz 2017. kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 13 godina za ratni zločin počinjen u Orašju.

This post is also available in: English (English)

“Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na pravično suđenje. Ustavni sud je iz obrazloženja osporene odluke utvrdio da je Sud dao razloge zašto određenim dokazima poklanja vjeru, kao i da apelantu nije povrijeđeno pravo na jednakost strana i prinpic ‘in dubio pro reo’ (u slučaju sumnje presuditi u korist okrivljenog)”, navodi se u dokumentu Ustavnog suda, kao i da nije prekršeno pravo na žalbu Baotića.

Apelaciono vijeće Suda BiH je 3. novembra 2017. kaznu Baotiću izreklo nakon obnovljenog suđenja za oslobađajući dio prvostepene presude. Za taj dio je dobio šest godina zatvora, a za osuđujući u prvostepenom postupku deset godina, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna u trajanju od 13 godina zatvora.

U obrazloženju presude se navodi da je Baotić, van razumne sumnje, nečovječno postupao prema zarobljenim civilima Peri Božiću, Jovanu Cvijanoviću i zaštićenom svjedoku S-2.

Do obnavljanja suđenja pred Apelacionim vijećem je došlo nakon što je prihvaćena žalba Tužilaštva BiH na oslobađajući dio prvostepene presude.

Baotić je proglašen krivim da je, kao komandir drugog odjela Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), silovao Mariju Tunde-Benković te zaštićene svjedokinje S-4 i S-5, kao i da je maltretirao Jovana Cvijanovića dok je bio zatvoren u Osnovnoj školi u Donjoj Mahali (općina Orašje) i to udarajući ga “metalnim lancem za pse”.

Drugostepenom presudom Baotić je osuđen i za nanošenje teške fizičke i psihičke boli, maltretiranje i premlaćivanje većeg broja civila 1992. godine, a za što je prvostepenom presudom bio oslobođen.

Albina Sorguč


This post is also available in: English (English)