Članak

Matuzović i ostali: Psihička oboljenja preminule svjedokinje

19. Februara 2020.12:20
Na suđenju za zločine počinjene u Orašju, prezentovan je nalaz vještaka u kojem su konstatovana psihička oboljenja svjedokinje S-3, kao i procjena da pojavljivanje u sudnici ne bi imalo posljedice po njeno zdravlje.

Vještačenje S-3 obavila je 2013. godine doktorica Devla Baraković, ali pošto je ona teško bolesna, njen nalaz prezentovala je neuropsihijatrica Alma Bravo-Mehmedbašić.

Vještačenjem je trebalo utvrditi da li je zatočenje u Donjoj Mahali 1992. i 1993. godine ostavilo posljedice na psihičko zdravlje S-3, da li ona može da percipira događaje iz prošlosti, te da li bi svjedočenje u ovom predmetu moglo imati posljedica po njeno zdravlje.

U nalazu stoji da je 2003. godine S-3 dijagnostifikovana šizofrenija, a nakon pregleda Baraković je konstatovala i psihozu, navodeći i druge teškoće.

Navodi se i da je i prije dijagnoze šizofrenije pacijentica imala psihičke smetnje, ali, kako je naglasila Bravo-Mehmedbašić, ti navodi se ničim ne potkrepljuju. Vještakinja Baraković je ocijenila da bi se S-3 u sudnici osjećala sigurno i da bi mogla da svjedoči.

Tokom prezentacije nalaza, Bravo-Mehmedbašić je izrazila sumnju u postavljenu dijagnozu šizofrenije, objašnjavajući simptome i navode u medicinskim nalazima.

Bravo-Mehmedbašić je 2016. obavila vještačenje S-3, ali u ovoj fazi postupka nije mogla iznositi svoje zaključke jer njen nalaz nije predložen u optužnici.

Nalaz je prezentovan prije čitanja iskaza S-3, koja je u međuvremenu preminula. Odbrane su prigovorile na ulaganje nalaza kao nezakonitog.

Za progon srpskog stanovništva ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim radnjama počinjenim u Orašju, optuženi su Đuro Matuzović, Ivo i Tado Oršolić, Marko Dominković, Joso Nedić, Marko Blažanović, Mato i Anto Živković, Stjepo Đurić i Mirko Jurić. Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura Hrvatskog vijeća obrane (HVO) te vojne i civilne policije u Orašju.

Adam Filipović, branilac Mate Živkovića, pitao je vještakinju da li se svjedokinja mogla bolje sjećati događaja 2004. nego prije nekoliko godina, na šta je Bravo-Mehmedbašić rekla da o tome nema naučnih dokaza.

Jurićeva braniteljica Irena Pehar pročitala je dio nalaza u kome se navodi izjava svjedokinje “da ne moraju ići u zatvor, ali da mi moraju dati odštetu”, kao i napomenu vještakinje o motivima i želji S-3 da dobije odštetu.

Nastavak suđenja je 26. februara.

Marija Taušan