Članak

Izricanje presude Ibri Ćufuroviću za ratovanje u Siriji zakazano za 27. decembar

24. Decembra 2019.17:41
Sud Bosne i Hercegovine izreći će 27. decembra presudu Ibri Ćufuroviću nakon što je priznao krivicu za ratovanje u Siriji.

This post is also available in: English

U završnoj riječi tužilac Ćazim Hasanspahić zatražio je da Sud izrekne Ćufuroviću kaznu koja je blizu zakonskom maksimumu od 20 godina zatvora za krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Senad Dupovac, branilac optuženog, predložio je Sudu da Ćufuroviću izrekne kaznu u rasponu od godinu i po do dvije godine zatvora.

Ćufurović je u završnoj riječi izrazio kajanje zbog ratovanja u Siriji, ali je naglasio da su mu se u Siriji desile i lijepe stvari, jer je tamo stekao porodicu.

Prema optužnici, Ćufurović je pod imenom Abu Kasim Albosni učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a u Siriji, u jedinici “Bejt Komandos”, koja je kasnije promijenila ime u “El Aksa”.

Hasanspahić je u završnoj riječi naveo da je, nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka “A”, Ćufurović je u cijelosti priznao krivično djelo te da se njegovo priznanje podudara s dokazima Tužilaštva.

Tužilac je rekao da Ćufurovićev odlazak u Siriju nije plod lakomislenosti, već da je on postupao svjesno, s namjerom i direktnim umišljajem.

“On je ostao u ISIL-u do kraja, dok nije priveden te predat snagama koje su ga sprovele u logor”, kazao je Hasanspahić.

Dodao je da će Vijeće imati priliku da vidi snimak na kojem se, prema tvrdnji tužioca, nalazi Ćufurović s automatskom puškom kod tijela dvojice mrtvih vojnika, uz komentar kako “bosanske gazije uništavaju kjafire”.

“Smatram da ovakvo ponašanje zahtijeva strogu kaznu, blizu maksimalno propisanoj za ovo krivično djelo”, rekao je Hasanspahić.

Dupovac je istaknuo da je optuženom Ćufuroviću onemogućeno sklapanje sporazuma o priznanju krivice, naglasivši da je Odbrana odmah nakon podizanja optužnice Tužilaštvu dostavila prijedlog o priznanju krivice s kaznom od godinu i po do tri godine, koji Tužilaštvo nije prihvatilo zbog predložene preniske sankcije.

Istaknuo je da je Odbrana predložila Tužilaštvu da oni ponude sporazum s kaznom, ali da to Tužilaštvo nije uradilo, već je izvodilo dokaze.

“Kad mu je onemogućen sporazum, Ćufurović se usmeno i pismeno izjasnio da je kriv”, kazao je Dupovac.

Naglasio je da se radi o “montiranom i friziranom snimku”, te da se na snimku ne navodi kad se taj događaj desio, gdje se desio, kome pripadaju ti vojnici, kao ni da li su mrtvi.

“U Siriji je najmanje 50 zaraćenih strana. Montirani, frizirani snimak, pod imenom osobe koja ne postoji, više je nego nepodoban da bi se na njemu zasnivala sudska odluka”, rekao je Dupovac.

On je istaknuo da je zaštićeni svjedok “A” potvrdio da je Ćufurović pokušavao da kupi dokumente da se vrati u BiH.

Dupovac je naglasio da je Ćufurović u Siriju otišao s 19 godina starosti, da je više puta pokušavao da se vrati u BiH, da je 19 mjeseci proveo u logoru, da je porodičan čovjek, i kako smatra da je “adekvatna kazna od jedne i po do dvije godine zatvora i da se tom kaznom može postići svrha kažnjavanja”.

Dupovac je istaknuo da je do sada procesuirano 28 povratnika iz Sirije kojima su izrečene kazne od jedne do tri i po godine zatvora, iako su neki pokazali nepoštovanje prema Sudu.

“Niko od njih nije više došao u sukob sa zakonom, što znači da su ove kazne postigle svoju svrhu”, kazao je Dupovac.

Ćufurović je naglasio da je on priznao da je 2014. i 2015. godine ratovao u Siriji, da je bio na stražama i u jedinicama.

“Ja sam kao civil 2016. godine uhvaćen na granici s Turskom, sa svojom porodicom. Uhapšen sam i bio sam u vojnom zatvoru”, rekao je Ćufurović.

Albina Sorguč


This post is also available in: English