Članak

Muhić: Pretrpljena bol zbog mjera zabrane

11. Decembra 2019.12:24
Vještak medicinske struke je konstatovao pretrpljenu duševnu bol, strah te umanjenu životnu aktivnost kod Nusreta Muhića, pravosnažno oslobođenog optužbi za zločine počinjene u Kladnju koji u upravnom sporu tuži Bosnu i Hercegovinu.

Na ročištu po tužbi Nusreta Muhića protiv države je rečeno da je zbog neosnovanih mjera zabrane registrovana bol, kao i strah, od jakog do slabog intenziteta u trajanju od oko godinu i po.

Sudiju Dragicu Miletić je interesovalo kako je vještakinja zaključila da je Muhiću umanjena životna aktivnost za osam odsto i za koje aktivnosti je sada uskraćen u odnosu na ranije.

Neuropsihijatar Azra Alajbegović je rekla da podnosilac tužbe stalno osjeća stid i da ima neugodna sjećanja, kao i gubitak povjerenja u ljude i sistem, te stalno vraćanje u prošle događaje. Dodala je da to utiče na njegovu koncentrisanost za obavljanje poslova.

Pravni zastupnik Kenan Hadžimuhović je u završnoj riječi kazao da ostaje kod zahtjeva za naknadu nematerijalne štete u iznosu od 22.000 KM, kao i troškova parničnog postupka.

On je napomenuo da je Muhić za vrijeme krivičnog postupka bio pod mjerama zabrane napuštanja boravišta, putovanja, kao i obaveznog javljanja u policiju od 2013. do 2015. godine.

Pravobranilac Jelisaveta Plasto ocijenila je da nije dokazana osnovanost tužbenog zahtjeva i kao jedini prijedlog iznijela da Sud odbije zahtjev.

Muhić je u maju ove godine, s još šestoricom optuženih, pravosnažno oslobođen optužbi za zločine nad srpskim stanovništvom na području Kladnja.

Sud će naknadno donijeti odluku.

Marija Taušan