Članak

Sutkinja Korner od naredne godine ponovno analizira rad Tužilaštva i Suda BiH

6. Novembra 2019.17:11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) podržalo je molbu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini za saradnju u okviru koje će sutkinja Joanna Korner ponovno analizirati procesuiranja ratnih zločina na državnom nivou.

Na sjednici VSTV-a je odlučeno da sutkinja Korner od 2020. godine analizira rad državnog Suda i Tužilaštva u procesuiranju ratnih zločina, što je ona tokom 2016. već radila.

Predsjednik Vijeća Milan Tegeltija je rekao kako je “saglasnost već data i OSCE može vršiti takvu vrstu monitoringa, ali nemamo problem da izdamo ponovo takvu vrstu mišljenja”.

“Uredu je da jedan međunarodni subjekt javi da će doći. Uredu je da se najavila, mada mi znamo da oni imaju pravo na to”, kazao je Slavo Lakić, nakon čega je podržana ova saradnja.

U izvještaju 2016. godine, sutkinja Korner je iznijela niz primjedbi na način rada Tužilaštva BiH i zaključila da je neophodno izvršiti pregled i kontrolu optužnica koje podižu državni tužioci i da je potrebno prestati s praksom podizanja optužnica zbog “ispunjenja norme”, ili zbog pritisaka medija ili grupa žrtava.

Prema tadašnjoj analizi, bilo je potrebno izvršiti reviziju kriterija prema kojima se definira složenost predmeta, kako bi samo najsloženiji predmeti došli pred državno pravosuđe. Zaključeno je i da je mali broj optuženih bio na rukovodećim pozicijama ili imao komandnu odgovornost.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova je prezentirala informaciju o neriješenim predmetima ratnih zločina koji su stariji od tri godine. Kako je rečeno, trenutni trend je da je broj predmeta na sudovima u padu, ali sami postupci traju duže.

Prema prikupljenim podacima, Kantonalni sud u Mostaru ima četiri neriješena predmeta, od kojih su za dva suđenja u toku, dok je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u toku suđenje za jedan predmet, u kojem se trenutno izvode dokazi odbrane. Razlog njegovog trajanja je promjena predsjedavajućeg sudskog vijeća, čime je predmet krenuo ispočetka, navedeno je u informaciji.

Kako je rečeno iz Komisije, “nije korištena opcija prihvatanja izvedenih dokaza”, što je u ovakvim slučajevima moguće uraditi.

U Okružnom sudu u Doboju dva su predmeta u fazi optuženja, budući da su optuženi državljani Hrvatske.

“Na okruglom stolu koji je održan početkom oktobra, Ministarstvo pravde je istaklo da sudovi ne dostavljaju valjanu molbu za optužene u predmetima, što može biti jedan od razloga kašnjenja suđenja”, kazali su iz Komisije.

Pred Sudom BiH tri predmeta su u fazi optuženja, dok su za 19 predmeta suđenja u toku. Kako je rečeno, planirani završetak suđenja za ove predmete se očekuje 2021. godine, dok za tri u fazi optuženja nije moguće procijeniti kada će biti završeni.