Članak

Mahmuljin: Informacije o zarobljenicima iz raznih izvora

6. Novembra 2019.15:50
Svjedok Odbrane Sakiba Mahmuljina izjavio je da su drugi organi u vojsci mogli imati informacije o zarobljenicima Odreda “El-Mudžahidin”, ostavši pri stavu da on o tome nije znao ništa.

Fadila Imamovića, koji je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 35. divizije Armije Bosne i Hecegovine (ABiH), u nastavku suđenja unakrsno je ispitivalo Tužilaštvo BiH. Tužilac Sedin Idrizović predočavao mu je dokumente potčinjenih i pretpostavljenih jedinica. U redovnom borbenom izvještaju 328. brigade navodi se da je četa ove jedinice 11. septembra 1995. godine zarobila 61 vojnika i da ih je Odred “El-Mudžahidin” preuzeo.

Svjedok je rekao da su u to vrijeme to bile uobičajene informacije i da su se svi bavili borbenim aktivnostima. Dodao je da je on tada, kada je bila akcija “Farz”, bio u komandi divizije, a da su izvještaji dostavljani na istureno komandno mjesto, gdje je bio komandant.

Na pitanje da li je znao da je njegov zamjenik Hamdija Šljuka išao u kamp Odreda da provjeri informacije o otmici zarobljenika, Imamović je kazao da nije. Rekao je da je bilo moguće da su njegovi referenti imali detaljnije informacije s terena, koje su prosljeđivali komandantu.

Tužilac je pitao svjedoka zašto se u dokumentu 35. divizije iz jula 1995. spominje 11 zarobljenika Odreda “El-Mudžahidin” u selu Livade, kao i da je s njima razgovarao obavještajac. Imamović je ponovio da je, prije nego što je otjeran, uspio uzeti osnovne podatke od tri zarobljenika koja je vidio, kao i da ne zna da li je neko poslije njega dolazio.

Svjedok je kazao da on nije prikupio detaljne informacije o položajima, naoružanju i ljudstvu neprijateljskih vojnika, koje se spominju u dokumentu organa bezbjednosti Trećeg korpusa, pozivajući se na organ bezbjednosti 35. divizije. Rekao je da mu te informacije liče na razgovor obavještajaca. Prema njegovim riječima, podaci su mogli doći od obavještajnog organa i potčinjenih jedinica.

Imamović je ostao pri stavu da je obuka koju su vršili pripadnici Odreda “El-Mudžahidin” za pripadnike ABiH bila kontraproduktivna. Tužilac mu je predočio izvještaj 35. divizije u kojem se navodi da su pripadnici Odreda “svojim moralom i načinom života postali uzor našim borcima”.

Imamović je kazao da su to navodi pomoćnika komandanta za moral. Sudiju Miru Smajlović interesovalo je da li je ta obuka bila dobrovoljna ili obavezna, na šta je svjedok rekao da je bila više na principu dobrovoljnosti.

Na njeno pitanje ko je prepoznao vrijednosti “El-Mudžahidina” da bi oni edukovali pripadnike ABiH, Imamović je odgovorio “komanda divizije”, i to “prevashodno da bi se prihvatile ratne vještine”.

Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant Trećeg korpusa ABiH nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici tog odreda su od 11. do 29. septembra 1995. ubili 52 ratna zarobljenika.

Nastavak suđenja je 13. novembra.

Marija Taušan