Članak

Zatražena osuđujuća presuda za ubistvo pet osoba

15. Aprila 2019.13:03
Iznoseći završnu riječ, Tužilaštvo BiH je zatražilo osuđujuću presudu za Sretka Pavića, kojeg optužnica tereti za ubistva pet civila bošnjačke nacionalnosti počinjena u junu 1992. u mjestu Rizvanovići kod Prijedora.

Tužilac Sedin Idrizović je kazao da je optuženi Pavić bio pripadnik Volarske čete, koja je bila u sastavu Šestog ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a što su potvrdili svjedoci Optužbe i Odbrane.

Optužnica tereti Pavića da je u drugoj polovini juna 1992. godine odveo pet civila – Mustafu, Džemku, Faudina, Edina i Šefku Čaušević na punkt u Rizvanovićima, zatvorio ih, a potom ubio.

Optuženi je, prema tužiocu, bio svjestan da su njegove radnje bile dio širokog i sistematičnog napada usmjerenog prema nesrpskom stanovništvu, te je taj napad prihvatio i u njemu učestvovao. Kako je rekao tužilac, također je iz svih izvedenih dokaza vidljivo da su ubijeni imali status civila.

Tužilac Idrizović se osvrnuo na iskaz zaštićenog svjedoka S-1, koji je naveo da je petero Bošnjaka iz Hambarina ubijeno u Rizvanovićima i da je na licu mjesta vidio optuženog Pavića, kao i Peru Stevandića. Obojica su, prema iskazu ovog svjedoka, držali uperene puške prema ubijenim.

Prema tužiocu, svjedočenje S-1 su potvrdili i iskazi drugih saslušanih svjedoka.

“Iskazi svjedoka Optužbe su međusobno saglasni i logično se nadovezuju da su civili provedeni na punkt u Rizvanovićima, zatvoreni, a potom ubijeni od strane Sretka Pavića i Pere Stevandića. Saglasni su u pogledu mjesta gdje su civili ubijeni”, obrazložio je Idrizović, dodavši da svjedoci Odbrane nisu doveli u pitanje dokaze Državnog tužilaštva.

Tužilac je istakao da svjedoci Odbrane nisu imali nikakva saznanja o inkriminisanom događaju koji se Paviću stavlja na teret, te da su nastojali da olakšaju optuženom.

Na kraju, Idrizović je zatražio da se Pavić proglasi krivim.

Odbrana će svoju završnu riječ iznijeti 13. maja.

Emina Dizdarević Tahmiščija