Članak

Ćurić i ostali: Iznesene žalbe na presudu za zločin u Potocima

21. Septembra 2018.16:59
Pred Apelacionim vijećem iznesene su žalbe na presudu kojom su trojica bivših pripadnika Armije BiH osuđena na ukupno 17 godina zatvora za zločin počinjen 1993. protiv civila hrvatske nacionalnosti u Mostaru, a dvojica oslobođena krivice.

Prvostepenom presudom Enes Ćurić osuđen je na pet, Ibrahim Demirović na deset godina, a Habib Čopelj na dvije godine zatvora, dok su istom presudom Samir Kreso i Mehmed Kaminić oslobođeni krivice.

Ćurić i Demirović su osuđeni zbog učešća u protivzakonitom zatvaranju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad hrvatskih civila u Bijelom Polju kod Mostara, dok je Habib Čopelj osuđen za nečovječno postupanje prema zarobljenicima. Demirović je osuđen za silovanje zaštićene svjedokinje “B”.

Tužilaštvo BiH je iznijelo žalbe na presudu zatraživši da Kreso i Kaminić budu proglašeni krivim ili da im se ponovi suđenje, kao i da se ostalim optuženima izreknu duže kazne od onih koje su izrečene u prvostepenom postupku.

Odbrane su zatražile da se žalba Tužilaštva odbije, te da se osuđujući dio presude ukine.

Državno tužilaštvo u sudnici nije obrazlagalo navode žalbe, dok je Ćurićeva advokatica
Sabina Mehić istaknula da je njen klijent pružao zaštitu oštećenima, te da prvostepenom presudom nije utvrđeno u kom vremenskom periodu je bio upravnik logora u školi u Potocima kod Mostara.

“Da sam išta što su mi naveli u optužnici uradio, ja ne bih imao familije, jer je moja familija bila na drugoj strani. Ja sam bio ucijenjen”, kazao je Ćurić.

Demirovićev advokat Nijaz Đuliman rekao je da je svjedokinja “B” mijenjala iskaz, te da niko osim jedne svjedokinje koja je bila skoro nepokretna, nije vidio da optuženi izvodi svjedokinju “B”.

Lejla Čović i Senad Dupovac koji brane Kresu i Kaminića su naveli da je prvostepena presuda pravilna.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

 

Albina Sorguč