Članak

Rudnik platio 395.000 KM za carine, koje firma nije dala državi

11. Septembra 2018.12:58
Na suđenju pred Kantonalnim sudom u Tuzli za zloupotrebe u Rudniku mrkog uglja (RMU) Đurđevik, vještak ekonomske struke je kazao da je ponuda “Shell-Elektrona” za nabavku dizel-goriva bila manja od ponude “Junuzović kopexa” za preko 630.000 konvertibilnih maraka (KM).

Vještak Zoran Varivoda, koji je sačinio nalaz i mišljenje u vezi s nabavkom devet miliona litara dizel-goriva u Rudniku, rekao je da je utvrdio da je cijena koju je ponudila firma “Shell-Elektron” manja od potpisanog ugovora za 639.000 KM.

Tokom njegovog svjedočenja, najviše se govorilo o spornom plaćanju carine i carinskog evidentiranja, s obzirom da su postojale zemlje iz kojih se uvozilo gorivo a koje, kako je pojasnio, nisu imale obavezu plaćanje carine.

“U kalkulacije cijena je bila uračunata carina bez obzira da li će oni to platiti u narednom periodu ili ne. Dakle, 395.000 maraka je Rudnik platio za carine firmi ‘Junuzović kopex’, a ova firma to nije platila državi”, naveo je vještak Varivoda.

U ovom predmetu se sudi Adnanu Šabiću, bivšem direktoru RMU-a Đurđevik, Esadu Hodžiću, bivšem šefu Službe za komercijalne poslove, te Nerminu Aliću, bivšem rukovodiocu Sektora trgovine na veliko u firmi “Junuzović kopex”, koji su optuženi zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, a u vezi s nabavkom i prodajom veće količine dizel-goriva tokom 2006. godine.

U optužnici, koja je podignuta i protiv pravnog lica “Junuzović kopex”, naznačeno je da je Šabić donio odluku o provođenju postupka javne nabavke za devet miliona litara dizel-goriva za period od dvije godine i 32.000 litara benzina.

U cijeloj proceduri je sporan kriterij “dosadašnja saradnja”, koji je firmu “Junuzović kopex” stavio u povlašteni položaj, bez obzira što je druga firma imala jeftiniju ponudu za iznos od oko 639.000 KM. Nakon dugogodišnjeg procesa, firma “Shell-Elektron” je pravosnažnom odlukom Suda BiH od RMU-a naplatila izgubljenu dobit u iznosu od oko 1.160.000 KM, čime je RMU oštećen i za ovaj iznos.

Šabićev advokat Mensur Radončić je na ovom ročištu tvrdio da su oba ponuđača dala proizvoljne cijene za nabavku goriva, dok se vještak nije složio s tom tvrdnjom.

Pokušala se i osporiti sposobnost firme “Shell-Elektron”, koja je u svojoj ponudi navela da će prilikom isporuke goriva sarađivati s još jednom firmom.

Reagovao je tužilac Vedran Alidžanović, koji je kazao da su ponuđači zadovoljili kvalifikacione uslove, gdje je potvrđena njihova sposobnost za isporuku goriva.

Suđenje će biti nastavljeno 2. oktobra ove godine.

Samir Karić