Članak

Zakon o zaštiti žrtava ratne torture ide na dalje usaglašavanje

24. Jula 2018.15:14
Vijeće naroda Republike Srpske nije danas postiglo saglasnost o pitanju vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka u vezi sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture, zbog čega zakon ide na dalje usaglašavanje na Zajedničku komisiju Narodne skupštine i Vijeća naroda, čija će sjednica biti održana 30. jula u Banjaluci.

Predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović izjavila je poslije sjednice da je Klub Bošnjaka imao tri amandmana na pomenuti zakon, od kojih ni Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS-a ni klubovi u Vijeću nisu prihvatili nijedan.

Potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čamdžija je rekao da su se amandmani Kluba Bošnjaka odnosili na period rata, podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava prema prebivalištu, te na dokumentaciju koja se dostavlja u postupku ostvarivanja statusa žrtve torture.

Pero Petrović, delegat Kluba Srba, naglasio je da nijedan od amandmana Kluba Bošnjaka nije bio prihvatljiv ni za predlagača, ni za Klub Srba.

“Ono što smo prigovarali delegatima Kluba Bošnjaka jeste da su obrazloženja koje su dali na amandmane veoma štura. U svojim raspravama danas su više puta pominjali riječ ‘diskriminacija’ a nisu mogli da obrazlože u čemu se ogleda ta diskriminacija”, kazao je Petrović.

Prema njegovim riječima, predstavnik predlagača zakona – Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS-a – direktno je obrazložio da predloženi amandmani Kluba Bošnjaka nisu u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Republike Srpske i u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Nacrt zakona o zaštiti žrtava torture je predstavljen u decembru 2017. godine, a u Narodnoj skupštini RS-a usvojen je 22. februara 2018., nakon čega je sprovedena javna rasprava.

Goran Obradović