Članak

Taranjac i ostali: Saznanja o ubijenim zarobljenicima

5. Februara 2018.14:40
U nastavku suđenja za ratni zločin počinjen u Prijedoru, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je čuo da je 1992. zarobljena veća grupa Bošnjaka i dovedena u Misku Glavu, da bi onda bili prebačeni u Ljubiju i ubijeni.

Bivši vojni policajac iz Ljubije, Momir Vukić, koji je krajem juna 1992. prešao u Ljubijsku četu pri 6. bataljonu, izjavio je da je čuo da je izvjesni Mićo Tomić zarobio veću grupu Bošnjaka i dovedeni su u Misku Glavu.

U periodu od maja do kraja jula 1992. godine, Vukić je čuo, kako je rekao, da je u Miskoj Glavi jedna od tih osoba počela bježati i da je druga počela pucati za njom i pogodila je.

Nakon što mu je predočen zapisnik iz istrage, gdje je naveo da je čuo da su civili pobijeni na Kipama, a da je svjedok S-2 bio u pratnji, Vukić je potvrdio da je to kazao, kao i da je S-2 pričao da je Marinko Praštalo bio s njim.

Za naređivanje ubistava na lokalitetu rudnika “Ljubija” kod Prijedora optuženi su Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić i Ranko Došenović. Na teret Babiću, Došenoviću i Marinku Praštalu se stavlja sprovođenje civila na fudbalski stadion “Ljubija”, gdje su zlostavljani i mučeni, a neki ubijeni.

Tužilaštvo BiH tereti Taranjca, Glušca, Babića, Došenovića i Radeta Zekanovića da su naredili ili prešutno bili saglasni jer su uhapšeni civili, njih oko 110, bili zatvoreni u nehumanim uslovima u Domu “Miska Glava”, gdje su mučeni, udarani i podvrgnuti torturama.

S njima su optuženi i Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, kojima se na teret stavlja da su 27. jula iz Doma “Miska Glava” izveli 11 osoba i ubili ih na Hozića kamenu, te njihova tijela zakopali. Taranjac, Glušac, Babić i Došenović su optuženi da su prikrili taj zločin.

Taranjac je optužen kao predsjednik Kriznog štaba Ljubija i čelnik civilne vlasti, Glušac u svojstvu zamjenika komandanta Šestog ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Babić kao operativac, a Došenović kao pomoćnik komandanta za bezbjednost, a ostali kao pripadnici “Miskoglavske čete” te vojne i civilne policije.

Drugi svjedok na ovom suđenju, Slavinko Panić je ispričao da je 1992. bio stražar u Prijedorskom polju, i da je došao jedan momak i rekao da su “neki pohvatani u Miskoj Glavi i dovedeni u Dom”.

Panić je dodao da mu je otac pričao da se “nešto strašno desilo”, ali da ne zna na šta je mislio.

Tužilaštvo mu je predočilo zapisnik prema kojem je tvrdio da je od oca čuo kako su “neki momci iz Panića odveli grupu od 11 muškaraca s Miske Glave”, na šta je Panić kazao da to nije izjavio.

Suđenje će se nastaviti 19. februara.

 

Lamija Grebo