Članak

Lijanovići i ostali: Sumnja u pravilan rad inspektora

30. Januara 2018.14:18
Vještak Odbrane je na suđenju za organizovani kriminal, pranje novca i poreske utaje kazao kako misli da inspektori Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) prilikom kontrole firme “Farmko” nisu na pravilan način utvrdili obaveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Ivan Bilać, vještak finansijske struke, rekao je da je odgovorna osoba u firmi “Farmko” u tom periodu bio optuženi Milorad Bahilj.

“Ne mogu sa sigurnošću tvrditi da je razrez poreza učinjen na zakonit način i da je na pravilan način obračunat PDV. Ne mogu sa sigurnošću tvrditi da su inspektori postupili u skladu s pravilnikom, a na osnovu analize dokaza koje sam imao na uvid”, kazao je vještak.

U obrazlaganju nalaza, vještak je napomenuo da u jednom od zapisnika UIO-a nije spomenuto na koju se poziciju odnosi utvrđeni manjak i da nije obrazložen način na koji se misli da je napravljen.

Govoreći o dokumentima o vraćanju robe u proizvodnju, vještak je rekao da su inspektori u jednom slučaju spomenuli u zapisniku da “ne vide” kada se ista roba vratila, ali je dodao da su ti obrasci uredno sačinjeni.

“Dokumenti su morali postojati kad su inspektori vršili kontrolu. Kažu da u tom trenutku nisu imali te dokaze, ali sam ih ja dobio i postojali su u knjigovodstvu”, rekao je vještak.

Pojasnio je kako je u dva slučaja našao da se roba kupcima iz Hrvatske vraćala, o čemu postoji carinska isprava, što je, prema vještaku, utvrdio sanitarni inspektor u susjednoj državi, te da u tom slučaju ne vidi ništa sporno.

Jerku, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića te Miroslava Čolaka optužnica tereti za pranje novca, a Bahilja, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu i Mirka Galića za neplaćanje poreza. Svima je na teret stavljen i organizovani kriminal, a pored njih za neplaćanje poreza se terete firme “Lijanovići”, “Mi-MO”, “Farmer”, “Farmko” i “Optimum”.

Na upit tužioca Ismeta Šuškića da li postoji mogućnost da je dokumentacija naknadno sačinjena, vještak je odgovorio da je vidio da se radi o originalima i da ne vidi razloga zašto ne bi bili validni. Šuškić je prigovorio na Bilaćev nalaz.

Nastavak suđenja je 6. februara.

Haris Rovčanin