Članak

Stanišić i Milošević: Iznesene žalbe na prvostepenu presudu

5. Decembra 2017.12:39
Iznoseći žalbu na presudu za zločin u Srebrenici, Državno tužilaštvo zatražilo je da se poveća kazna Ostoji Stanišiću, koji je osuđen na 11 godina zatvora za pomaganje genocida, i da se ukine dio odluke kojim je Marko Milošević oslobođen krivnje.

Odbrana je zatražila od Apelacionog vijeća da se Stanišiću presuda preinači u oslobađajuću ili da se prvostepena odluka ukine i održi novo suđenje.

Tužilac Predrag Tomić je kazao da se žali na povrede krivičnog postupka i zakona u prvostepenoj presudi, u kojoj je, prema njemu, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Tomić je zatražio da se oslobađajuća presuda Miloševiću ukine i održi novo suđenje, a da se Stanišiću poveća kazna i da mu se naloži da plati troškove suđenja.

Stanišić, bivši komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), prvostepenom presudom je proglašen krivim za učešće u zločinu na brani u Petkovcima, gdje je strijeljano preko 700 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice. Osuđen je na 11 godina zatvora, a istom presudom njegov nekadašnji zamjenik Milošević je oslobođen optužbe.

Stanišićev advokat Miloš Perić zatražio je da prvostepena presuda bude ukinuta. On je spomenuo da nije prihvaćen prijedlog za saslušanje svjedoka na okolnosti gdje se optuženi nalazio u noći 14. na 15. juli 1995. godine, a tvrdnja Odbrane je, kako je dodao, da se Stanišić do 17. jula nalazio na liniji i da nije imao kontakt sa događajima kod škole u Petkovcima i na Crvenoj brani.

“Nema nijednog konkretnog dokaza da je imao saznanja o namjeri direktnih izvršilaca. U situaciji kada mu je ‘pukla’ linija, izvesti zaključak da pomaže oficirima višeg ranga, nije utemeljeno. Nijedan od svjedoka nije izjavio da ga je Stanišić pozvao i rekao mu da treba da pošalje vojnike u školu ili branu”, istakao je Perić.

Čišćenje škole i prostora oko Petkovaca, prema Periću, ne zasniva se na jasnim i preciznim dokazima i to nije bila Stanišićeva incijativa.

“Iz svih iskaza proizlazi da je radnja čišćenja vršena na zahtjev mještana Petkovaca. Ljeto je, tragovi su krvi i, ukoliko se to ne ukloni, postoji opasnost po zdravlje”, naveo je branilac.

Žalbu na presudu je uložio i sam Stanišić, navodeći da ni na koji način nije učestvovao u onome što mu je stavljeno na teret.

“Žao mi je što se sve ovo desilo. Nisam, niti bih učinio išta u ovoj radnji”, dodao je optuženi.

Miloševićev branilac Petko Pavlović je iznio odgovor na žalbu Tužilaštva, kazavši da tužilac Tomić ne nudi obrazloženje svojim zaključcima, niti se jasno vidi koje su činjenice pogrešno utvrđene.

Odluku o žalbama Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

Haris Rovčanin