Članak

Miletić: Dokazi o zakonitosti prisluškivanja

11. Maja 2017.16:09
Na suđenju suspendovanoj sutkinji Azri Miletić, Državno tužilaštvo je uložilo dodatne materijalne dokaze o zakonitosti provođenja posebnih istražnih radnji.

Tužilaštvo BiH je u spis uložilo naredbu o provođenju istrage od 24. oktobra 2014. za koju je tužilac Džermin Pašić obrazložio da u njoj postoji činjenični opis za krivična djela.

Predočeno je više prijedloga Državnog tužilaštva za provođenje i produženje posebnih istražnih radnji, s prilozima službenih zabilješki Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i izvještaja o postupanju po naredbi Suda BiH.

“Suprotno tvrdnji Odbrane o navodnoj motiviranosti za vođenje istrage protiv optužene, prijedlog za određivanje posebnih istražnih radnji se u prvom prijedlogu iz oktobra 2014. ne odnosi na Azru Miletić, a to je urađeno kasnije”, pojasnio je tužilac.

Odbrana je istakla prigovor zakonitosti i relevantnosti na ove dokaze Tužilaštva BiH.

“Naša tvrdnja je da naredbe nisu bile zakonite jer ne sadrže elemente koje po zakonu moraju sadržavati, a tužilac sada kaže da su prijedlozi obrazloženi. Za prvu naredbu tužilac kaže da posebne istražne radnje nisu određene prema optuženoj, smatrajući da se mogu pribaviti dokazi. Od kraja oktobra 2014. do polovine januara 2015. Tužilaštvo nije provelo niti jednu istražnu radnju niti saslušalo svjedoka”, naglasila je braniteljica Jesenka Rešidović.

Tužilac je obrazložio i da službena zabilješka koja je dostavljena kao prilog za jedan od prijedloga iz februara 2015. obuhvaća i razgovor koji je optužena vodila sa S-1, a koji je suprotan tvrdnji Odbrane da su razgovarali o vremenu.

Odbrana je istakla da je ta zabilješka sastavljena proizvoljno i da nije obuhvatila cijeli razgovor.

Optužena Miletić je naglasila da u toj konverzaciji govori: “Vrijeme se mijenja, pripazi kako voziš”, te pojasnila da joj je S-1 rekao da ide u Švicarsku, a nije otišao.

Miletić se sudi za primanje dara s ciljem osiguranja povoljnog ishoda u postupku koji je vođen protiv Rame Brkića i ostalih.

Tužilac je predočio i dokaze na tvrdnje Odbrane da im neki dokazi nisu bili dostupni, te predočio izjašnjenje branioca, Tužilaštva BiH i akt Državnog suda.

“Uporno smo upućivali Odbranu da se dokazi nalaze u spisu kod sudije za prethodni postupak, što proizlazi iz ovih dokumenata. Odbrana je upućena kako može izvršiti uvid”, kazao je tužilac.

Odbrana je navela da je prigovarala na druge nemogućnosti pristupa dokazu, te da nisu osporavali da se kod sudije za prethodni postupak nalazi određena dokumentacija i snimci.

“Tužilac nam je rekao da nećemo imati pristup tom dokazu dok ne bude završena istraga u drugom predmetu. Ta istraga je obustavljena nakon svjedočena S-1”, dodala je braniteljica.

Uložio je tužilac i materijalnu dokumentaciju, odnosno akte kantonalne i federalne policije, te kopiju svjedočanstva za završeni policijski kurs koji se odnosi na raniju pripadnost policiji S-1, nakon što je Odbrana uložila dokaze koji ga diskredituju da nije bio policajac. U istom setu dokaza tužilac je uložio i naredbu o obustavi istrage protiv S-1 i drugih osoba.

“Tužilaštvo je i ranije tvrdilo da ovaj predmet veze nema sa Azrom Miletić, ni po radnji izvršenja krivičnog djela, niti se mogao dovesti u vezu”, dodao je tužilac.

Odbrana je prigovorila da uloženi policijski akti imaju malu dokaznu vrijednost, jer su isti organi različite informacije dali Tužilaštvu BiH i Odbrani.

Nastavak suđenja je planiran za 18. maj.

Haris Rovčanin