Članak

Mujčinović i ostali: Busnov bez nadležnosti za sudbinu civila

10. Februara 2017.14:56
Odbrana Selmana Busnova u završnoj riječi je istakla da optuženi i njegovi podređeni nisu bili nadležni za sudbinu srpskih civila zatvorenih u Stuparima kod  Kladnja.

“Kada je u pitanju sankcionisanje radnji njegovih podređenih u vezi s lišenjem slobode srpskih civila, Odbrana ističe da se nije radilo o lišenju slobode, već da su ovlašteni organi postupali po međunarodnim konvencijama o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata”, kazao je branilac Ismet Beganović.

On je rekao da su smještanje srpskih civila u zgradu prosvjetnih radnika u Stuparima, nakon što su došli iz sela Olovci i Lupoglavo, izvršili pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) te da samim time nije bilo nikakvih radnji od strane policajaca podređenih Selmanu Busnovu.

“Što se tiče nečovječnog postupanja prema ovim osobama, ističemo da je moj branjenik bio nadređen Safetu Mujčinoviću, Nusretu Muhiću i Ramizu Haliloviću, s kojima je u normalnim uslovima održavao sastanke i da je bilo govora o nečovječnom postupanju – to bi se znalo i reagovali bi”, naveo je branilac.

Napomenuo je da Busnov nije bio obaviješten o lošem postupanju, jer se tako nešto nije ni dogodilo.

Beganović je istakao da njegov branjenik nije mogao spriječiti radnje svojih podređenih ako takvih radnji nije bilo. Iz svjedočenja njemu podređenih Muhića i Mujčinovića, Odbrana je zaključila da im Busnov nije naređivao da poduzimaju bilo kakve radnje protiv osoba srpske nacionalnosti.

Tužilaštvo BiH tereti Busnova da je, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Kladanj, propustio da spriječi i sankcioniše radnje svojih podređenih u vezi sa zatvorenim civilima srpske nacionalnosti u Stuparima. Prema optužnici, Busnov je najmanje od 1. jula 1992. bio na ovoj poziciji i ujedno nadređen i Stanici policije u Stuparima.

Posebnu pažnju u završnoj riječi Odbrana Busnova je posvetila tvrdnji Tužilaštva BiH da je optuženi kao starješina oduzeo zatvorenima pravo na pravično suđenje.

“Tvrdimo da u radnjama optuženog nema potvrde za navode optužnice. Naprotiv, brojni provedeni dokazi govore suprotno (…) Uloga Busnova je bila da pregleda već sačinjene krivične prijave protiv ovih lica i dokazi govore da je iste proslijedio osnovnom javnom tužiocu”, rekao je Beganović i dodao da im je samim time omogućen zakonski postupak.

Kako tvrdi Odbrana, brojni svjedoci, među kojima najviše svjedoka Tužilaštva, kazali su da su za zatvorene osobe srpske nacionalnosti bili odgovorni predsjednik Ratnog predsjedništva Kladanj te štab TO-a.

“Da su u Stuparima zatvoreni civili moj branjenik je prvi put saznao 9. juna, na sastanku Ratnog predsjedništva, nakon čega je u više navrata tražio rješavanje njihovog statusa i sudbine, što je u konačnici urodilo plodom”, rekao je Beganović, istaknuvši ljudsku dimenziju njegovog branjenika spram zatvorenih.

Odbrana Busnova će nastaviti sa iznošenjem završne riječi 10. marta.

Džana Brkanić