Članak

Ostojić: Zabrana odlaska u Sušicu

22. Novembra 2016.12:08
Prvi svjedok Odbrane Zarije Ostojića je kazao kako je rezervnom sastavu policije u Vlasenici bilo zabranjeno ići u sabirni centar Sušica, te da mu nije poznato da je optuženi tamo išao.

Svjedočeći pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu, Miloš Matić se prisjetio da je u aprilu 1992. godine raspoređen u rezervni sastav policije u Vlasenici, te da je bio u jedinici s optuženim Ostojićem.

On je rekao da su se pred rat osjetile tenzije u Vlasenici i da su se “naoružavale i jedna i druga strana”. Kazao je da je došlo do iseljavanja kako Bošnjaka, tako i Srba, “vjerovatno zbog tenzija i straha”.

“Tad nisam znao, to smo tek poslije rata saznali, da je bio sabirni centar u Sušici. (…) Poslije, kroz priču smo saznali da je to vojska organizovala”, rekao je Matić.

Svjedok je dodao da je bila obavijest da “im je bilo zabranjeno da idu gore”. Istakao je da nema saznanja da je optuženi odlazio u Sušicu.

Matić je kazao da je poslije rata saznao da su se optuženi i Mirsad Ombašić “zakačili kao djeca” i da je Ombašić prijetio optuženom da će mu se osvetiti.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, svjedok je naveo da nije primjetio mržnju kod optuženog, nego da je optuženi čak ostao normalan nakon pogibije brata i da nije bio osvetoljubiv.

Matić je rekao da je majka optuženog tokom rata čuvala dvoje bošnjačke djece, te da je optuženi zbog toga imao problema. Djeca su, prema riječima svjedoka, preživjela rat.

U unakrsnom ispitivanju, svjedok je negirao da je rezervni sastav policije učestvovao u odvođenju stanovništva u Sušicu.

Ostojića optužnica tereti da je, kao pripadnik rezervnog sastava policije specijalne jedinice Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Vlasenici, učestvovao u premlaćivanju civila u logoru Sušica u ljeto 1992. godine.

Na početku ročišta, Sudsko vijeće je kazalo da je dobilo podnesak advokata Petka Pavlovića u kojem traži da se razrješi kao branilac po službenoj dužnosti, te da je optuženi na prošlom ročištu kazao da ne postoji komunikacija između njega i branioca.

Pavlović je rekao da je čekao određeno vrijeme da se ostvari komunikacija, što se i desilo nekoliko dana od podneska, te istakao da će “nastaviti raditi”. Optuženi se složio da ga Pavlović i dalje zastupa.

Vijeće je istaklo i da nije primjetilo bilo šta zbog čega bi Pavlovića razriješilo dužnosti.

Suđenje će se nastaviti 12. decembra.

Lamija Grebo