Članak

Ahmetbašić: Zatvoreni u limenu hladnjaču

11. Oktobra 2016.15:11
Na suđenju Mirsadu Ahmetbašiću za zločin počinjen na području Brčkog, pročitan je iskaz svjedoka koji je govorio o boravku i maltretiranju u zarobljeništvu.

Svjedok Aleksandar Pavlović, koji je u međuvremenu preminuo, naveo je u iskazu da je zarobljen 6. maja 1992. godine na punktu koji se nalazio na ulazu u naselje Gornji Rahić.

Nakon kratkog ispitivanja u policiji, prebačen je u Šumsko gazdinstvo “Okrajci” gdje je često ispitivan i premlaćivan.

Svjedok je u iskazu, pročitanom pred Osnovnim sudom u Brčkom, više puta istakao da su ga premlaćivali i fizički maltretirali vojnici u uniformama i s oznakama HOS-a (Hrvatske obrambene snage).

Pavlović je kazao da je tokom boravka na Okrajcima s još desetak muškaraca srpske nacionalnosti bio smješten u limenu hladnjaču bez prozora. Kako je naveo, 29. juna 1992. godine prebačen je u neku garažu u drugom naselju, gdje su uslovi i odnos čuvara prema zarobljenicima bili puno bolji.

Pavlović je razmijenjen nakon 70 dana provedenih u zarobljeništvu.

Branilac Mirsad Islamović je rekao da nema primjedbi na pročitani iskaz s obzirom da svjedok nije spominjao optuženog.

Optužnica u više tačaka tereti Ahmetbašića da je, kao pripadnik 108. brigade HVO-a za Bosansku Posavinu Armije RBiH, u više navrata, sam ili kao saučesnik, vršio akte psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatvorenih civilnih i vojnih lica srpske nacionalnosti koja je obezbjeđivao kao stražar u krugu bivšeg šumskog gazdinstva “Okrajci” kod Brčkog.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. oktobar.

Mirsad Arnautović