Članak

Erminu Čurtiću pet i po godina zatvora

27. Juna 2016.16:08
Kantonalni sud u Sarajevu po treći put je proglasio krivim Ermina Čurtića za zločine počinjene na području Vareša, te ga osudio na pet i po godina zatvora.

Čurtić je proglašen krivim da je nakon što je postavljen za vodiča dijela jedinice za posebne namjene “Maturice“ Hrvatskog vijeća obrane (HVO), učestvovao u napadu na mjesta Stupni Do i Vareš Majdan nečovječnim postupanjem, lišenjem slobode i pljačkanjem.

Prema Sudskom vijeću, Čurtić je 23. oktobra 1993. godine oko 6.00 sati sa dvojicom pripadnika HVO-a učestvovao u udaranju i pljačkanju Besima Paralangaja, nakon čega su ga lišili slobode, a oštećeni je sa jednim od ovih pripadnika odvezen u Srednjoškolski centar Vareš.

Vijeće je utvrdilo i da je istoga dana u 8.15 doveo navedenu jedinicu u Stupni Do, gdje je izvršen napad i ubijeno 38 civila.

Tom prilikom, kako je istaklo Vijeće, Čurtić je udario nogom u lice Muameru Mahmutović, te od nje tražio da mu preda nakit.

“Sud je tri puta ponovio istu presudu od ranije“, rekao je sudija Jasenko Ružić, dodavši da je Sud utvrdio krivicu optuženog za radnje koje mu se stavljaju na teret.

On je istakao da je svjedok Paralangaj detaljno ponovio sve bitne činjenice i da poznaje optuženog od ranije, kao i da je svjedokinja Mahmutović tri puta izričito ukazala na optuženog.

Ružić je dodao i da je optuženi imao vremena da stigne iz Vareš Majdana u Stupni Do, obzirom na kratku udaljenost i prevozna sredstva.

Vrhovni sud Federacije BiH je u julu prošle godine ukinuo presudu kojom je Čurtić 2013. bio osuđen na pet i po godina zatvora, te odlučio da se postupak protiv njega vodi iznova.

Postupak protiv Čurtića vodi se od 1996. godine. On je u oktobru 2011. bio osuđen na pet i po godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta i nakon obnovljenog suđenja 2013. donesena je ista presuda.

Prije izricanja presude, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu i Čurtićeva Odbrana iznijele su svoje završne riječi.

Tužiteljica Aida Turić je zatražila da Čurtić bude proglašen krivim i bude kažnjen u skladu sa zakonom, ostajući kod završnih riječi na prethodnim glavnim pretresima. Ona se osvrnula na iskaze nekih svjedoka, te kazala da su svi oni u pogledu bitnih okolnosti usaglašeni.

Odbrana je također ostala kod ranijih završnih riječi, zatraživši oslobađajuću presudu, te ukazala da Tužilaštvo nije dokazalo sve navode iz uređene optužnice. Istaknuto je da je nemoguće da je Čurtić bio u Vareš Majdanu u 6.00, a u Stupnom Dolu u 8.00, jer su se tamo vodile borbe nekoliko sati. Odbrana je negirala da je Čurtić bio pripadnik “Maturica“, te ukazala na razlike i mijenjanje iskaza svjedoka Paralangaja i Mahmutović.

Prema navodima Odbrane, Sud nije obavio ono što je naložio Vrhovni sud Federacije BiH, kao i da “ni nakon ovog suđenja nisu dobijeni odgovori na sva pitanja koja su trebala biti raspravljena“.

Nakon izricanja presude oštećeni su upućeni na imovinsko-pravnu parnicu, a Čurtić je oslobođen naknade troškova vođenja postupka.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Lamija Grebo