Članak

Vijeće želi vještačenje lokacije

20. Maja 2016.16:10
Na suđenju za zločine počinjene na području Čajniča, pročitan je iskaz svjedoka Obrane koji zbog lošeg zdravlja nije mogao svjedočiti pred Sudom BiH.

Svjedok Radomir Vasiljević je u iskazu ispričao kako je s komšijama srpske nacionalnosti iz sela Medoševići i Bučkovići od 6. maja 1992. godine davao stražu. U tom kraju su, kako je rekao, živjeli i komšije Bošnjaci, porodice Makota, Habibović, Omerović, Herak i druge, a većina ih je nakon 6. maja napustila svoje domove.

“Ostali su stariji ljudi. Jusu Čauševića je odvela srpska patrola i više ga nikad nisam vidio. Ostale su i dvije starije žene, Fatima Drljo i Ajša Popović. Fatimu nisam više vidio, a za Ajšu sam čuo da je zapaljena nakon nekog napada. Na tom području nije bilo dejstava”, stoji u iskazu svjedoka Vasiljevića.

Čitanjem iskaza ovog svjedoka okončano je iznošenje dokaza i saslušavanje svjedoka. Sudsko vijeće odlučilo je da se izvrši “vještačenje lokacije” na kojoj su se nalazili položaji Vojske Republike Srpske (VRS) i jedinice kojoj su pripadali optuženi Milosav, Marijan i Slavko Marjanović, kako bi se utvrdilo da li se s te kote vidi kuća Ahmeta Medoševića i mjesto na kojem su počinjeni zločini.

Na jednom od ranijih ročišta, Milosav, Marijan i Slavko Jovanović su kazali da su u vrijeme počinjenja zločina bili u bajti na koti Medena glavica, igrajući karte sa Vasilijem Vrećom, i da su vidjeli plamen u selu Medoševići.

Tužilaštvo je insistiralo da nije moguće vidjeti selo Medoševiće iz bajte koja se nalazila na koti Medena glavica, na što je Marijan Jovanović rekao da je bilo položaja s kojih se moglo vidjeti.

Nakon vještačenja lokacije, Tužilaštvo će na narednom ročištu iznijeti završnu riječ.

Tužilaštvo BiH tereti Stevu, Milosava, Slavka i Marijana Jovanovića da su, kao pripadnici Treće podrinjske lake pješadijske brigade VRS-a, 4. juna 1992. u selu Bučkovići ubili osobu staru 86 godina, a potom zapalili kuću.

Milosav, Marijan i Slavko Jovanović su optuženi i da su u prvoj polovini jula u selu Medoševići ubili pet civila bošnjačke nacionalnosti, uključujući dvoje djece koje su zapalili u kući.

Suđenje se nastavlja 17. juna.

Nedim Hasić