Članak

Nisu čuli za maltretiranja u pritvoru

16. Novembra 2015.00:00
U nastavku suđenja Jasminu Šehagiću za zločine počinjene na području Kaknja, svjedoci Odbrane su izjavili da nisu imali saznanja o maltretiranju u zatočeničkom objektu čiji je upravnik bio optuženi.

This post is also available in: English

Fadil Imamović, koji je bio član komande a jedno vrijeme i načelnik Štaba odbrane općine Kakanj, potvrdio je autentičnost naredbe kojom je u januaru 1993. optuženog imenovao za upravnika vojničkog pritvora.
Šehagić je naredbom bio zadužen da obezbijedi prostoriju s krevetima, ishranu i rad pritvorenih vojnika Armije BiH (ABiH).
“Dakle, to nije bilo u vrijeme sukoba sa Hrvatskim vijećem obrane (HVO)”, napomenuo je Imamović.
On je kazao da se slabo sjeća perioda sukoba. Koliko mu je poznato, bilo je pritvorenih vojnika HVO-a, ali ne civila. Rekao je da se ne može sjetiti da li je ikada izviješten o problemima u vezi s pritvorom.
Komentarišući naredbu iz januara 1994. kojom komandant 309. brigade razrješava Šehagića, koji nije bio pripadnik te brigade, i imenuje drugu osobu za upravnika, Imamović je kazao da to “odslikava stanje u tom periodu, da je bilo nereda u sistemu komandovanja i rukovođenja”.
Iskaze pred Kantonalnim sudom u Zenici dali su i Zakir Alispahić i Džems Vinš, bivši pripadnici bataljona Vojne policije ABiH.
Alispahić je izjavio da je dva puta upućivan u Kakanj nakon sukoba s HVO-om. Jedanput su trebali da uzmu izjavu od pripadnika HVO-a koji su dovođeni u vezu sa ubistvom jednog borca ABiH. Međutim, kako je rekao, to nisu obavili jer su bili preusmjereni na uviđaj.
“Nisam znao da je Šehagić upravnik. Vidio sam ga u krugu oko komande, a čuo sam da je tu jer nije sposoban za liniju”, izjavio je Alispahić.
Svjedok Vinš je kazao da je u Kaknju bio u vrijeme sukoba i vidio kako se pljačkaju i pale hrvatske kuće.
Jednu grupu starijih civila, kako je istakao, zadržao je u njihovom naselju obećavši da će se pobrinuti da imaju zaštitu.
“U štabu u Kaknju su mi rekli da je stanje takvo kakvo je, a ja sam se vratio u Zenicu i izvijestio nadređene o tome. Vraćen sam u Kakanj da pokušam kontaktirati pripadnike Vojne policije koji su bili gore raspoređeni, i mogu reći da je stanje bilo haotično”, kazao je Vinš.
On je rekao da je upoznao optuženog i obišao pritvor, koji je bio u podrumskoj prostoriji i zaudarao na vlagu. Vidio je, kako je naveo, tri ili četiri vojnika HVO-a.
“Nisam nikada čuo za maltretiranja”, napomenuo je svjedok.
Suđenje se nastavlja 3. decembra.

Dženana Sivac


This post is also available in: English