Članak

Čišćenje terena i rafali

22. Decembra 2014.00:00
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, zaštićeni svjedok Tužilaštva je ispričao da je tokom boravka na terenu, u Konjević Polju vidio zarobljavanje i odvođenje muškaraca.

This post is also available in: English

Svjedok SG-11 je kazao da je u drugoj polovini 1995. sa Jahorine, gdje se nalazio u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP), poslan u Konjević Polje na “čišćenje i pretres terena”.

Kako je objasnio, tom prilikom je na putu Bratunac – Konjević Polje zarobljeno desetak muškaraca, među kojima je bio i dječak od deset ili 12 godina.

“Komandir voda ga je pitao šta će on tu. Nakon toga je prozvao jednog od vojnika, koji je dječaka odveo u pravcu žbunja. Odatle se čuo pucanj. Kasnije, isti vojnik se vratio, ali bez odvedenog dječaka”, objasnio je SG-11.

On je kazao da se ime komandira ne sjeća, te da ne može da tvrdi da je bilo ko nešto komentarisao nakon pucnjave.

Svjedok je ispričao da je tokom “čišćenja terena” jedan od zarobljenika pristao da dovede oko stotinu muškaraca koji su se skrivali u šumi.

SG-11 je objasnio da je tokom noći iz škole u Konjević Polju, gdje je bio smješten, čuo rafale, te jauke zarobljenika iz zadružnog doma.

“U tom trenutku nisam znao šta se dešava, odnosno nisam direktno ništa vidio. Neke naznake sam svakako mogao dobiti, ali tek godinama kasnije mi je bilo sve jasno”, kazao je on.

On je dodao da su tih dana u školu u Konjević Polju došli nepoznati vojnici, koji su tražili dobrovoljce.

“Niko nije rekao za šta su ti dobrovoljci potrebni. Iz moje jedinice javilo se dvoje ljudi kojih nije bilo par dana. Po povratku nisu pričali šta im je bio zadatak, ali se sjećam da su izgledali izmoreno. Jedan od njih je nakon toga stalno mokrio u krevet”, kazao je SG-11.

Tužilaštvo BiH tereti Gorana Sarića da je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju, te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni na području Srebrenice.

Prema optužnici, on je pripadnicima policije izdao naredbu da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac – Konjević Polje i da zarobljavaju muškarce koji su pokušali šumom izaći iz zaštićene zone Srebrenica.

Tokom unakrsnog ispitivanja, svjedok je kazao da je optuženog Sarića vidio jednom ili dva puta tokom boravka na Jahorini, ali da ga nije nikada čuo da je davao bilo kakva naređenja.

Objasnio je da niti jedno ubistvo tih dana na području Srebrenice nije direktno vidio, ali da je čuo rafalnu paljbu, te da je od mjesta pucnjave bio udaljen oko 100 metara.

Suđenje će se nastaviti 12. januara iskazima novih svjedoka Tužilaštva.

Dragana Erjavec


This post is also available in: English