Članak

Sugestije istražitelja

10. Novembra 2014.00:00
Svjedok Tužilaštva BiH na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici je rekao da mu je tokom davanja izjave istražitelj sugerisao šta će ispričati o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine.

This post is also available in: English

Jelenko Kljajić je kazao da ga je policija u ljeto 1995. iz Srbije dovela u BiH, te da je smješten na Jahorinu. Tu je od komandira jedinice, kako je rekao, saznao da će se ići na teren u Srebrenicu.

Svjedok je naveo da je dolaskom na taj teren raspoređen nedaleko od raskrsnice u Konjević Polju, te da mu je rečeno da bude kraj puta i propušta muslimane koji će tim putem prolaziti u pravcu Konjević Polja.  

Na pitanje tužioca Ibre Bulića da li poznaje Gorana Sarića, svjedok je odgovorio da ga ne poznaje, a da ga je vidio na televiziji. Tužilac ga je pitao i da li se njegovoj jedinici neko obratio prije polaska na teren, na šta je on odgovorio da se ne sjeća.

Tužilac Bulić mu je nakon toga pročitao dio izjave u kojoj stoji da se prisutnima na Jahorini obratio Goran Sarić, na šta je svjedok rekao da su neki ljudi koji su se tu nalazili spomenuli njegovo prezime, ali da on ne zna da li je ta osoba Sarić.

Odbrana je upitala svjedoka da li je odmah nakon obraćanja Sarića na Jahorini njegova jedinica otišla na teren, na šta je on odgovorio da se ne sjeća.

Goran Sarić je optužen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za posljedicu imao 40.000 prisilno premještenih stanovnika bošnjačke nacionalnosti i više od 7.000 ubijenih sa područja Srebrenice.

Prema optužnici, Sarić je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika Ujedinjenih nacija, te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji su kasnije pogubljeni.

Svjedok je rekao da se ne sjeća ni da li je Sarića vidio tokom boravka na terenu, na šta je tužilac Bulić ustvrdio da je svjedok drugačije govorio tokom istrage. U djelu iskaza koji je Bulić pročitao navodi se da je svjedok izjavio kako je Sarića vidio kod raskrsnice u Konjević Polju, te da ga je ranije vidio na Jahorini i u Janji kod Bijeljine.

Na tužiočevo pitanje da li je to on izjavio, Kljajić je odgovorio da jeste, ali da mu je i istražitelj tokom uzimanja izjave sugerisao šta treba odgovarati.

“Ja sam rekao da se dosta događaja ne sjećam, a gospodin koji me je ispitivao kazao mi je da su drugi govorili drugačije. (…) Taj čovjek mi je donio papire i rekao 20 ih je jedno izjavilo i ja sam rekao: ‘Ako jesu, onda ću i ja tako reći’”, pojasnio je svjedok.

Sudsko vijeće je na kraju pitalo svjedoka kako zna da je Sarić osoba koje je bila u Konjević Polju, na šta je on kazao: “Pa to se sve čulo od ljudi koji su tu bili.”

Suđenje će se nastaviti 17. novembra.

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English