Članak

Dokazivanje statusa optuženih

7. Maja 2013.00:00
Na suđenju za zločin počinjen u Bratuncu, Tužilaštvo BiH prezentiralo je dokument kojim dokazuje da su optuženi Najdan Mlađenović i Savo Živković bili pripadnici Teritorijalne odbrane (TO).

This post is also available in: English

Tužiteljica Ozrenka Nešković uložila je 32 materijalna dokaza među kojima i spisak pripadnika TO iz maja 1992. godine, u kojem su navedena imena optuženih Mlađenovića i Živkovića. 

Nešković je uložila i izvode iz vojne evidencije optuženih, kao i druge dokumente kojima dokazuje svojstvo optuženih u periodu relevantnom za optužnicu. Na ove dokaze, Odbrane su uložile prigovor relevantnosti.

Ne znam šta Tužilaštvu znači kada kaže da dokazuje status Mlađenovića. Ovdje se ne navodi da je on komandant TO-a, već opšti podaci. Ne znam kakav status Tužilaštvo dokazuje, pa ističem prigovor relevantnosti, rekao je Dejan Bogdanović, branilac Mlađenovića.

Mlađenović i Živković su optuženi da su 3. i 9. maja 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada na sela Hranča i Glogova (općina Bratunac) nezakonito hapsili i zlostavljali bošnjačke civile. 

Prema optužnici, Mlađenović je u to vrijeme bio komandir TO Bratunac, a Živković pripadnik te jedinice.

Tužiteljica Nešković uložila je i niz dokumenata kojima dokazuje postojanje širokog i sistematičnog napada, uspostavljanje vlasti Srpske demokratske stranke (SDS), kao i uspostavljanje organa vlasti.

Među uloženim dokumentima je i Naredba o opštoj mobilizaciji Kriznog štaba Srpske opštine Bratunac od 16. aprila 1992. godine, te Naredba o oduzimanju oružja od građana nesrpske nacionalnosti na području Bratunca. 

Odbrane su uložile prigovore na relevantnost svih materijalnih dokaza Državnog tužilaštva.

Suđenje će se nastaviti 21. maja, saslušanjem vještaka sudske medicine.

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English