Članak

Memić i ostali: Komandant je i u odsustvu odgovoran

25. Maja 2012.00:00
Na suđenju za zločine u Trusini, svjedok Jovan Divjak pojasnio je kako je komandant odgovoran za podređene vojnike i ako je odsutan iz jedinice na neodređeni period.

This post is also available in: English

Optuženi Zulfikar Ališpago zvani Zuka predočio je niz dokumenata Divjaku, među kojima i nekoliko akata Operativne grupe “Igman” i Štaba Vrhovne komande Armije BiH (ABiH). U dokumentima se navodi da je Ališpago poslije zločina u Trusini imenovan za zamjenika komandanta te operativne grupe.

Divjak, penzionisani general ABiH, koji je tretiran kao vojni ekspert, kazao je da uopće nije vidio dokumente, ali se složio sa optuženim kako se može u vanrednim situacijama prvo izdati usmeno naređenje, a potom pisani trag o tome.

Ališpagu je interesovalo da li komandant jedinice, ako je neodređeni period odsutan, podliježe obavezama u jedinici.

“Dok god je komandant i gdje god se nalazio, snosi određene odgovornosti”, odgovorio je Divjak, koji je svjedočenje započeo 18. maja.

Ališpago je optužen da, kao komandant Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” pri Štabu Vrhovne komande ABiH, nije kaznio podređene vojnike koji su učestvovali u ubistvima u selu Trusina koja su počinjena 16. aprila 1993.

Osim njega, za napad na Trusinu u okviru kojeg je ubijeno 18 civila i četiri vojnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO), sudi se i Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću, Nedžadu Hodžiću i Nihadu Bojadžiću.

Prema optužnici, Ališpaginom zamjeniku Bojadžiću na teret je stavljeno rukovođenje napadom. Prema optužnici, Memić, Salčin i Hodžić su bili pripadnici odreda “Zulfikar”, a Hakalović vojnik 45. brdske brigade ABiH.

Prije saslušanja Divjaka, tužiteljica Vesna Budimir obavijestila je Sudsko vijeće da se u publici nalazi i Seljahudin Zukorlić zvani Seljo, za kojeg je na ročištu održanom 18. maja rečeno da je stupio u kontakt s Divjakom prije njegovog svjedočenja.

“Seljo nije bio kod mene da promijeni moje svjedočenje. Samo je rekao da je Zuka dobar čovjek”, kazao je Divjak odgovarajući na pitanja optuženog Ališpage.

Nakon što je Ališpagina Odbrana potvrdila da će Zukorlić biti njihov svjedok, Sudsko vijeće kazalo je da on mora napustiti sudnicu. Prema zakonu, osoba koja iz publike prati suđenje ne može biti svjedok u tom postupku.

Saslušanje Divjaka bit će završeno naknadno, a suđenje će biti nastavljeno u petak, 1. juna, kada je planirano saslušanje novog svjedoka Tužilaštva.

A.J.

This post is also available in: English