Članak

Ivanović: Specijalac s maramom

18. Marta 2011.00:00
Na suđenju Željku Ivanoviću za genocid u Srebrenici, svjedok Optužbe Miloš Stupar izjavio je da je 13. jula 1995. godine pripadnike specijalne policije iz Šekovića vidio na prevoju Sandići, gdje su zarobljavani muškarci, ali da ubistva u Kravici nije vidi

This post is also available in: English

o.

Stupar je naveo da se ne sjeća da je tih dana vidio optuženog Ivanovića.

“Poznajem Željka Ivanovića. Sjećam se tih ljudi, koji su bili specifični po nečemu. On je uglavnom nosio maramu oko glave, a nadimak mu je bio Arkan. Bio je u trećem vodu, koji je bio iz Skelana”, rekao je Stupar.   
 
Željko Ivanović optužen je da je, kao pripadnik Drugog odreda Specijalne policije, učestvovao u zarobljavanju veće grupe muškaraca, te odvođenju i strijeljanju više od 1.000 muškaraca u Zemljoradničkoj zadruzi u Kravici 13. jula 1995. godine.

Svjedok Stupar je bio optužen za učešće u masovnim egzekucijama zarobljenih Bošnjaka, a ovih optužbi oslobođen je presudom Apelacionog vijeća Suda BiH.

Stupar je izjavio da je do sredine juna 1995. godine bio komandant Drugog odreda Specijalne brigade policije Republike Srpske (RS), koji je bio stacioniran u Šekovićima, a u čijem sastavu je bio i vod iz Skelana.

Naveo je da se 13. jula vraćao iz Srbije radi sastanka o svom budućem angažmanu u drugoj jedinici. Dok se vozio iz smjera Bratunca, na prevoju Sandići vidio je pripadnike Drugog odreda i izašao je iz vozila da porazgovaraju, dok je na livadi bila grupa zarobljenih.

“Ti ljudi su odvedeni u pravcu Kravice. Došao je pokojni Krsto Dragičević i pitao Oficira da tamo ode, jer ima nekog komšiju. On i Oficir su otišli, a za nekih 20-ak minuta do pola sata zvali su da neko dođe, jer ima povrijeđenih. Za to vrijeme dok ih nije bilo, čula se intenzivnija pucnjava”, ispričao je Stupar.

On je, kako je dodao, otišao svojim vozilom do Kravice, gdje je pokupio ranjenog “Oficira” i odvezao ga u dom zdravlja.

Prema iskazima svjedoka, Rade Čuturić zvani “Oficir” bio je komandant ili zamjenik komandanta Drugog odreda, a poginuo je u septembru 1995. godine.

Stupar tvrdi da “u takvoj situaciji” nije obraćao pažnju šta se dešava pred skladištem, a od “Oficira” je čuo da je jedan od zarobljenika oteo pušku Dragičeviću i ubio ga.

Na pitanje Odbrane, svjedok je potvrdio da mu je poznato da je optuženi po struci građevinski radnik i da je pripadnicima voda iz Skelana bilo dopuštano da privremeno napuštaju jedinicu kako bi radili.

Suđenje će biti nastavljeno u četvrtak, 24. marta ove godine.          

M.T.

This post is also available in: English