Članak

Vuković Rajko i Ranko: Žalbe na prvostepenu presudu

2. Septembra 2008.14:19
Odbrana i Tužilaštvo žalili se na presudu koja je pred Sudom BiH, Odjel za ratne zločine, izrečena protiv braće Vuković.

This post is also available in: English

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Odbrana optuženih Rajka i Ranka Vukovića izložili su žalbe na prvostepenu presudu koja je izrečena u februaru 2008. godine.

Optužba se žalila na oslobađajući dio presude i visine kazni, dok se Odbrana žalila na cijelu presudu i zatražila da braća Vuković budu oslobođeni po svim tačkama optužnice.

Sud BiH je prvostepenom presudom proglasio Rajka i Ranka Vukovića krivima za zločin počinjen 1992. u selu Podkolun, općina Foča, te ih osudio na po 12 godina zatvora.

Prvostepeno vijeće je zaključilo da su Ranko i Rajko Vuković u maju 1992. godine ušli u selo Podkolun i ubili Avdiju Hukaru i Mejru Bekriju. Također su proglašeni krivima i zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu.

Istom odlukom Ranko Vuković je oslobođen optužbi za silovanje jedne žene u Miljevini tokom juna 1992. godine.

Tužilaštvo smatra da obrazloženje Vijeća za oslobađajući dio presude “ne može da opstane”.

“Svjedokinja A je doživjela traumu, i ima i danas psihičke posljedice, tako da je sasvim normalno da postoje određene razlike u njenim prethodnim izjavama. Međutim, one ne postoje u njenom opisu ključnog događaja, u kojem ona spominje Ranka Vukovića kao čovjeka koji ju je silovao”, kazao je tužilac Behaija Krnić.

Branilac braće Vuković, Senad Kreho, kazao je da ne postoje novi dokazi koji upućuju da je Ranko Vuković silovao svjedokinju A, i izjavio da u apelacionom procesu očekuje “oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice”.

Odbrana je uložila žalbu na dijelove presude koji se odnose na postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, uz tvrdnju da takvo krivično djelo nije bilo propisano zakonom koji je u vrijeme počinjenja bio na snazi.

Kreho se također osvrnuo na iskaz “ključnog svjedoka optužnice” – Bajre Hukare, sina ubijenog Avdije – koji je ocijenio kao “fragmentiran i pun kontradiktornosti”.

Konačno, branilac Kreho ocijenio je da se u cijelom slučaju radi o “kontaminaciji sjećanja”, i predočio je Sudu dio svjedočenja Alje Hukare, Bajrinog brata, koji je priznao da “Bajro otprilike zna ko je ubio Babu, mi smo sjeli i razmislili protiv koga ćemo tužbu podnijeti”.

Odbrana je najavila, ako postupak bude vraćen na početak, i saslušavanje novih svjedoka, među kojima je i sestra izvjesnog Neđe Todorovića, koja tvrdi da joj je brat, koji je u međuvremenu umro, priznao da je ubio Hukaru i Bekriju.

Odbrana je kazala da se ova svjedokinja tek javila “jer je vidjela vijesti o ovome slučaju”.

Apelaciono vijeć eće odluku o žalbama donijeti naknadno.

This post is also available in: English