Članak

Samardžija: Borbeni raspored

18. Juna 2008.17:59

U nastavku obnovljenog suđenja Marku Samardžiji preslušana još dva iskaza svjedoka data tokom prvostepenog suđenja.

Apelaciono vijeće Suda BiH je saslušalo audiozapise sa izjavama dvaju svjedoka Tužilaštva koji su Marka Samardžiju povezali sa događajima u selu Biljani, gdje je 1992. godine ubijena veća grupa civila.

Saslušane su izjave koje su Dušan Samardžija i Dragan Vukić dali pred prvostepenim Vijećem u toku suđenja 2006. godine.

Obnovljeni postupak pred Apelacionim vijećem počeo je nakon što je ukinuta presuda kojom je Marko Samardžija proglašen krivim za zločine počinjene tokom 1992. na području općine Ključ i osuđen na 26 godina zatvora.

Prvostepena presuda je ukinuta u maju 2007., a obnovljeni postupak je počeo skoro godinu dana kasnije.

U optužnici protiv Marka Samardžije stoji da je on bio komandir Treće čete Saničkog bataljona u sastavu 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), te da je u julu 1992. godine saučestvovao u protjerivanjima i ubijanju većeg broja Bošnjaka iz sela Brkići i Balagića Brdo.

Apelaciono vijeće je saslušalo prethodno datu izjavu Dušana Samardžije, koji je rekao da je od optuženog “dobio zadatak dan uoči događaja u Biljanima”.

“Marko Samardžija nam je kazao kako predstoji pretres i oduzimanje oružja. Tražio je da budemo borbeno raspoređeni, ali nismo dobili zadatak da napadamo. Kazao nam je da ne smijemo ni metka ispaliti”, rekao je svjedok Dušan Samardžija.

Svjedok je izjavio kako je “Marka Samardžiju vidio tek nakon svih događaja”.

Prema izjavi svjedoka Dragana Vukića, u jutarnjim satima 10. jula 1992. godine obaviješten je da je u toku ”čišćenje terena”.

“Shvatio sam da se radi o oduzimanju naoružanja od neprijateljske vojske i privođenju ekstremnih pripadnika bošnjačkog naroda”, dodao je Vukić.

Prema Vukićevom iskazu, istog dana je pred školom u Biljanima vidio Marka Samardžiju, te dva autobusa, od kojih je jedan bio prazan, “dok su u drugom bili ljudi koji su glave držali pognute”.

Nastavak obnovljenog suđenja Marku Samardžiji je 20. juna 2008. godine.