Članak

Mandić: Svjedočila još četvorica bivših logoraša

20. Decembra 2006.04:54
Četiri svjedoka Tužilaštva rekla su da se sjećaju posjete ministra pravde Srpske Republike BiH logorima u kojim su bili zatočeni.

Četiri nova svjedoka Tužilaštva, Esad Šehić, Zejnil Muharemović, Suad Masnopita, i zaštićeni svjedok E dali su iskaze protiv Momčila Mandića.

Mandić se tereti da je kao ministar pravde u Vladi tadašnje Srpske Republike BiH bio odgovoran za funkcionisanje logora formiranih 1992. godine u okolini Sarajeva i u Foči.

Sva četiri današnja svjedoka bivši su logoraši.

Suad Masnopita je vidio Mandića u logoru Planjina kuća u Vogošći.

«Došao je Nebojša Špirić sa čovjekom koji nam se predstavio kao ministar pravde Vlade Srpske Republike BiH. On je naredio da nas premjeste u Planjinu kuću», rekao je Masnopita, dodajući da je kasnije, od drugih zatvorenika saznao, da je ministar bio Mandić.

Esad Šehić i Zejnil Muharemović za vrijeme zatočeništva nisu vidjeli Mandića, ali obojica kažu da se čula da je dolazio sa TV ekipom u Planjinu kuću.

Zaštićeni svjedok E je također pričao o čovjeku koji je obilazio logor u Semizovcu, gdje je on bio zatočen, i koji se predstavio kao ministar pravde.

«Kružile su priče među zatvorenicima da se radi o Mandiću, jer tu su bili zatvoreni mještani koji su ga poznavali od prije rata», rekao je svjedok.

Naredno ročište zakazano je za 11. januar 2007. godine.

Džana Brkanić