Lice: Salkić Muradif


23. Decembra 2015.
Na suđenju za zločin počinjen u Tuzli, vještak je konstatovao kako je oštećeni pretrpio ozbiljne i teške psihičke patnje u zatvoru Kozlovac u junu 1992. godine.