Lice: Mrđa Goran

UstavniSud3-1024x610.jpg

23. Decembra 2020.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom se odbija apelacija Milorada Mrđe u kojoj on navodi da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i da je presuda kojom je pred Državnim sudom osuđen na sedam godina zatvora za zločine počinjene protiv civila na području Sanskog Mosta, u odlučujućem dijelu zasnovana na nezakonitim dokazima.

Mile-Kokot1-1024x697.jpg

13. Novembra 2018.
Na obnovljenom suđenju za zločine počinjene na području Sanskog Mosta, Odbrana Mileta Kokota je u završnoj riječi zatražila oslobađajuću presudu za svog branjenika, nakon čega je Apelaciono vijeće Suda BiH zakazalo izricanje presude za 21. decembar.

Goran-Mrdja1-1024x736.jpg

7. Novembra 2017.
Iznoseći žalbu na presudu za zločine počinjene u Sanskom Mostu, Tužilaštvo BiH je zatražilo od Apelacionog vijeća da preinači oslobađajući dio prvostepene presude i oglasi krivim Gorana i Ranka Mrđu ili da se održi novo suđenje, kao i da Gorana i Milorada Mrđu te Mileta Kokota osudi na duže kazne zatvora.