Lice: Kuvelja Božidar


18. Aprila 2012.
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, dva svjedoka Odbrane izjavila su da su Božidara Kuvelju poznavali kao “fino odgojenog momka”, te da nikada nisu čuli da je uradio bilo šta loše u toku rata u BiH.


4. Aprila 2012.
Na statusnoj konferenciji u sklopu suđenja Božidaru Kuvelji, optuženom za genocid u Srebrenici, Odbrana je zatražila odgodu suđenja za 17. april ove godine, jer nisu u mogućnosti obezbijediti svjedoke.

Srebrenica4.jpg

14. Marta 2012.
Na suđenju za genocid u Srebrenici, zaštićeni svjedok Odbrane je rekao da je vidio optuženog Božidara Kuvelju kako puca u tijela koja su se nalazila ispred skladišta Zemljoradničke zadruge u Kravici (općina Bratunac).


7. Marta 2012.
Na suđenju Božidaru Kuvelji, optuženom za genocid u Srebrenici, svjedok Odbrane je rekao da je saznao kako je jedinica čiji je pripadnik bio optuženi bila na području Srebrenice 1995. godine.


28. Februara 2012.
Na suđenju za genocid u Srebrenici, zaštićeni svjedok Odbrane je kazao da je sredinom jula 1995. godine u “općoj pucnjavi” ispred Zemljoradničke zadruge u Kravici (općina Bratunac) ubijena grupa zarobljenih Bošnjaka.


25. Januara 2012.
Odbrana Božidara Kuvelje, optuženog za genocid u Srebrenici, na statusnoj konferenciji u Sudu BiH najavila je saslušanje četiri svjedoka i optuženog, te uvođenje 56 materijalnih dokaza. Dokazni postupak Odbrane trebao bi započeti u februaru.


17. Januara 2012.
Sudsko vijeće Državnog suda odgodilo je suđenje Božidaru Kuvelji, optuženom za genocid u Srebrenici, uz obrazloženje da se zaštićenom svjedoku Tužilaštva BiH, koji je trebao biti ispitan, mora dodijeliti pravni savjetnik.