Lice: Ganić Ejup


17. Januara 2013.
Bivši komandant UNPROFOR-a u BiH Michael Rose posvjedočio je da je optuženi Ratko Mladić imao “apsolutnu kontrolu i komandu” nad Vojskom Republike Srpske (VRS), koja je 1994. i 1995. otvarala “nesrazmjernu” artiljerijsku vatru na Sarajevo, izazivajući civ


6. Decembra 2012.
U nastavku svjedočenja na suđenju Ratku Mladiću, kanadski general David Fraser potvrdio je da je Armija BiH (ABiH) “bar u jednom slučaju” otvorila minobacačku vatru na svoje građane u Sarajevu, kako bi za žrtve optužila Vojsku Republike Srpske (VRS).


10. Oktobra 2012.
Na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za genocid počinjen u BiH, Odbrana je uporedila granatiranje Sarajeva sa položaja Vojske Republike Srpske (VRS) sa “doktrinom nadmoćne sile” oružanih snaga SAD-a, smišljenom za brzo onesposobljavanje neprijatelja.