Lice: Ganić Ejup


17. Januara 2013.
Bivši komandant UNPROFOR-a u BiH Michael Rose posvjedočio je da je optuženi Ratko Mladić imao “apsolutnu kontrolu i komandu” nad Vojskom Republike Srpske (VRS), koja je 1994. i 1995. otvarala “nesrazmjernu” artiljerijsku vatru na Sarajevo, izazivajući civ


6. Decembra 2012.
U nastavku svjedočenja na suđenju Ratku Mladiću, kanadski general David Fraser potvrdio je da je Armija BiH (ABiH) “bar u jednom slučaju” otvorila minobacačku vatru na svoje građane u Sarajevu, kako bi za žrtve optužila Vojsku Republike Srpske (VRS).