Vijesti


28. Januara 2011.

Na suđenju četvorici optuženih za genocid u Srebrenici, nastavljeno je saslušanje svjedoka Rajka Babića, nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), koji rekao da je u sjedištu svoje jednice čuo da je “pitanje Srebreničana riješeno”.26. Januara 2011.

Vještakinja Alma Bravo-Mehmedbašić iznijela je nalaz i mišljenje na suđenju četvorici optuženih za genocid u Srebrenici, rekavši da drugooptuženi Stanko Kojić ne boluje od šizofrenije, te da je sposoban pratiti proces.26. Januara 2011.

Dajući iskaz na suđenju Radovanu Karadžiću, nekadašnji komandant jedinice UNPROFOR-a koja je bila smještena u Goraždu, rekao je da je akcija vojske bosanskih Srba da uzmu pripadnike snaga Ujedinjenih nacija (UN) za taoce bila “naređena i koordinirana na v