Glas optuženih


27. Januara 2016.
“Nisam bio prisutan ni na jednom mjestu na području opštine Zvornik, gdje je vršeno navodno zatvaranje i strijeljanje zarobljenih muslimana iz Srebrenice niti sam na bilo koji način učestvovao u tim događajima 1995. godine, a niti sam znao za iste...


27. Januara 2016.
“Poštovano Sudsko vijeće, kao što sam do sada u više navrata na zvaničnom mjestu, pred Sudom u Haagu, pred ovim Sudom BiH u toku svog procesa rekao – isto to potvrđujem i sada pred ovim sudskim vijećem...