Nevino osuđen

27. Januara 2016.04:32
“Poštovano Sudsko vijeće, kao što sam do sada u više navrata na zvaničnom mjestu, pred Sudom u Haagu, pred ovim Sudom BiH u toku svog procesa rekao – isto to potvrđujem i sada pred ovim sudskim vijećem...

…Nisam bio prisutan ni na jednom mjestu na području opštine Zvornik gdje je vršeno navodno zatvaranje i strijeljanje zarobljenih muslimana iz Srebrenice, niti sam na bilo koji način učestvovao u tim događajima 1995. godine, niti sam znao za iste.

S obzirom da je meni izrečena kazna za najteže djelo ratnog zločina, ja želim da na ovaj način upoznam, putem javnosti, svoju rodbinu, prijatelje i poznanike da sam osuđen nevin pred ovim sudom. Smatram da će ovo sudsko vijeće jedinu pravednu odluku donijeti mojim oslobađanjem od krivičnog djela koje mi se stavlja na teret.”

Milorad Trbić, bivši pomoćnik načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), osuđen je na 20 godina za učešće u genocidu u Srebrenici. Trbić je proglašen krivim da je od 10. jula do 30. novembra 1995. učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu i operacijama hvatanja, zatvaranja i “pogubljavanja po prijekom postupku”, te potom pokopavanja i prikrivanja tijela ubijenih Bošnjaka iz Srebrenice.