Suđenje

Hadžić i ostali: Dokumenti o “legendarnoj“ bici na Čemernom

16. Maja 2024.16:44
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavilo je s ulaganjem materijalnih dokaza na suđenju za zločine na području Ilijaša, uvrštavajući u spis dokumente o statusu optuženih i učešću u akciji na Čemernom u junu 1992.
Džemal Hadžić. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je u dokaze uložilo dokumente o upućivanju dvije čete dobrovoljaca u Brezu, među kojima su bili i pojedini optuženi. Iz ovih četa, kako je naveo tužilac Vladimir Simović, kasnije će biti formirana 309. brigada Trećeg korpusa.

“Govori se da su Kakanjci s dvije dobrovoljačke čete učestvovali u legendarnoj bici na Čemernom i likvidaciji 48 četnika“, naveo je Simović, obrazlažući dokumente i novinske članke.

U spis su uvršteni spiskovi komandnog kadra na kojima su i imena optuženih Nehrua Ganića, Džemala Hadžića i Teufika Turudića. Simović je ukazao na biografije u kojima se navodi da su Hadžić i Turudić učestvovali u oslobađanju Čemerske planine.

Na pitanje Vijeća odakle potiču pojedini dokumenti, tužilac je rekao da je riječ o obimnoj dokumentaciji korištenoj za pripremu monografije Trećeg korpusa.

Odbrane su prigovorile na relevantnost, zakonitost i autentičnost dokaza, navodeći da se većina dokumenata ne odnosi na period iz optužnice, te da nije navedeno ko ih je sačinio. Hadžićev branilac Mensur Hasagić kazao je da nije jasno ko je autor biografija, dok je Turudićev branilac Izet Baždarević kazao da optuženi nikad nije bio komandir čete nego voda.

Među dokaze je uložen i obavještajni dokument Sarajevsko-romanijskog korpusa u kojem se navode imena pojedinih optuženih u vezi s “pokoljem na Čemernom”. Odbrane su sporile pouzdanost ovih obavještajnih podataka.

Tužilaštvo je uložilo akte o dužnostima koje je obavljao Ganić, od komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane u Brezi 1992. pa do kasnijih pozicija u Trećem korpusu. Branilac Senad Pizović prigovorio je na relevantnost.

“Sve je nakon 10.6., čak i dvije godine poslije“, rekao je Pizović.

Za zločine u Čemernom u opštini Ilijaš optuženi su Džemal Hadžić, Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad, Haris i Benjamin Sikira, Enes Durak, Mirsad, Nusret i Mirzet Bešlija, te Nehru Ganić. Prema optužnici, oni su 10. juna 1992. napali Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine – što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Suđenje se nastavlja 30. maja.

Marija Taušan