Suđenje

Matuzović i ostali: Odbijen prijedlog da optuženi iznese odbranu bez pitanja tužioca

13. Marta 2024.12:47
Na suđenju za zločine na području Orašja, Sudsko vijeće je odbilo prijedlog Odbrane da optuženi Đuro Matuzović da iskaz bez mogućnosti da mu Tužilaštvo Bosne i Hercegovine postavi unakrsna pitanja.
Đuro Matuzović s braniocem Vladom Adamovićem. Foto: BIRN BIH

Branilac Vlado Adamović je rekao da ne predlaže da Matuzović svjedoči u svoju korist već da iznese iskaz o činjenicama i okolnostima, bez mogućnosti da mu tužilac postavlja pitanja.

Adamović je naveo da se unakrsno ispitivanje “ovdje” odvija nezakonito.

“Generalovo zdravlje je narušeno. Ne želim ga izlagati uzrujavanju”, kazao je branilac.

Na pitanje predsjedavajuće Vijeća Minke Kreho, koja zakonska odredba predviđa takav način davanja iskaza, Adamović se pozvao na rješenje Vrhovnog suda FBiH iz 2017., kao i na pravo optuženog da iznosi primjedbe i komentare na dokaze.

Tužilac Milanko Kajganić protivio se iznesenom prijedlogu, navodeći da je suprotan Zakonu o krivičnom postupku, kao i praksi Suda BiH. Vijeće je nakon konsultacija odbilo prijedlog.

“Odbija se prijedlog da optuženi u ovoj fazi postupka iznosi činjenice bez mogućnosti unakrsnog ispitivanja”, kazala je Kreho.

Ona je ukazala na pravo da se ne odgovara na pitanje te da je optuženi imao mogućnost da iznosi činjenice u svoju korist, kao i da ih komentariše.

“Ali, ne može u ovoj fazi”, kazala je Kreho.

Branilac je kazao kako smatra da to predstavlja “drastično kršenje prava na odbranu”. On je prvobitno rekao da će Matuzović ipak svjedočiti, uz mogućnost da ne odgovara na neka pitanja, ali je nakon kraćih konsultacija s drugim Odbranama odustao.

“Promijeniću stav. Optuženi će u završnoj riječi iznijeti svoj stav”, rekao je Adamović.

Matuzović je optužen s Ivom i Tadom Oršolićem, Markom Dominkovićem, Josom Nedićem, Markom Blažanovićem, Matom i Antom Živkovićem, Stjepom Đurićem i Mirkom Jurićem za progon srpskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim nečovječnim radnjama počinjenim u Orašju.

Nastavak suđenja je 27. marta.

 

Marija Taušan