Suđenje

Ličina i ostali: Ošamario ga u podrumu Vatrogasnog doma

14. Marta 2024.16:22
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je na suđenju za zločine počinjene na području Bosanskog Novog izjavio da ga je optuženi Simo Ličina ošamario dok je bio zatvoren u podrumu Vatrogasnog doma.

Bosanski Novi. Foto: BIRN BiH

Mersud Šahinović je ispričao da je početkom rata živio u Bosanskom Novom te se prisjetio vojske i policije koje su sprovele oko 200 do 300 ljudi na stadion, gdje su bili zatvoreni oko 15-ak dana, a potom vraćeni kućama.

Izjavio je da je bio i u Vatrogasnom domu 1992. oko Nove godine, kada je došlo pet do šest vojnih policajaca s bijelim opasačima te su ga zatvorili u podrum. Naveo je da je tamo zatekao Nazifa Račića i “malog sa Stabandže“.

Šahinović se prisjetio kako su u nekoliko navrata ulazili vojni policajci te ih udarali rukama i nogama. Dodao je da poznaje optuženog Ličinu, kojega nije viđao tokom rata, ali je jedne prilike ušao u podrum s još nekoliko policajaca te ga pogledao i ošamario, kada su mu ostali rekli: “Udri šefa“.

Svjedok je kazao da je Ličina bio u uniformi i dodao da je u Vatrogasnom domu proveo 17 do 20 dana, a u tom periodu su dovodili još neke zatvorenike. On se prisjetio i zatvorenika Adilovića, koji se objesio u istoj prostoriji u kojoj je bio i on. Vidjeli su ga tek ujutro, ali ne i način na koji se objesio.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, Šahinović je potvrdio da je u Vatrogasni dom došao nakon akcije na Suhoj Međi te da se Nazif Račić slobodnije kretao. On je naveo da ne zna ko je bio komandir Vojne policije u Vatrogasnom domu, ali je potvrdio iskaz koji mu je Odbrana predočila, a u kojem je naveo kako misli da je komandir bio izvjesni Vrbenac.

Ličina je optužen s Nedeljkom Pilipovićem, Žarkom Kalinićem, Mirom Bosančićem te Bogdanom, Žarkom i Jovanom Grabom za ubistva, prisilni nestanak i nečovječno postupanje u Bosanskom Novom. Prema optužnici, oni su – u svojstvu pripadnika voda Vojne policije Lake novogradske brigade Vojske Republike Srpske – zatočenicima u Vatrogasnom domu nanosili velike patnje u periodu od maja 1992. pa do kraja marta 1993. godine.

Mehmed Dautović je ispričao da su početkom rata 1992. u Bosanskom Novom stanovnici bošnjačke nacionalnosti dobijali otkaz, a neki privođeni u Hotel “Una“, potom i u Vatrogasni dom. Izjavio je da je svakodnevno prolazio pored Vatrogasnog doma, gdje je viđao zatvorenike koji čiste i policajce s bijelim opasačima. Kako je kazao, u Domu je bilo 25 do 30 pritvorenih.

Svjedok je potvrdio da je 2019. u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu vršio identifikaciju lica, kada je prepoznao Ličinu, Neđu Pilipovića te “Đedinog“, a koje je viđao 1992. i 1993. Naveo je kako je Neđu i “Đedinog“ poznavao, dok je Simu znao po imenu jer su ga tako zvali. Dodao je da je Bogdana Graba znao po priči ljudi.

U unakrsnom ispitivanju, Dautović je kazao da “Đedinog“ zna kao vojnog policajca. Odbrana Ličine je uložila prigovore relevantnosti na iskaz ovog svjedoka, kao i na izvedene materijalne dokaze.

Nastavak suđenja je 28. marta.

Aida Trepanić